Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Záznam cvičení

Kromě monitorování denní aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).

 2. Přejděte k ikoně cvičení a prostředním tlačítkem ji vyberte.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka procházejte sportovní režimy a vyberte ten, který chcete použít.

 4. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení). Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Ikona srdce (tepové frekvence) během hledání bliká šedou barvou. Jakmile je signál z hrudního pásu se snímačem tepové frekvence nalezen, změní se ikona na barevné srdce připojené k pásu. Pokud používáte optický snímač tepové frekvence, bude ikona vypadat jako barevné srdce, ovšem bez pásu.

  Používáte-li snímač tepové frekvence, ale ikona se pouze změní na zelené srdce (což znamená, že je aktivní optický snímač TF), zkontrolujte, zda se podařilo provést párování se snímačem tepové frekvence (viz Párování zařízení POD a snímačů), a znovu proveďte výběr sportovního režimu.

  Můžete vyčkat, než se jednotlivé ikony zbarví zeleně, nebo kdykoli zahájit záznam stisknutím prostředního tlačítka.

  Start exercise

  Po zahájení záznamu bude vybraný způsob měření tepové frekvence uzamčen a nebude možné ho během probíhajícího cvičení změnit.

 5. Při záznamu můžete prostředním tlačítkem přepínat mezi displeji.

 6. Pro přerušení záznamu stiskněte pravé horní tlačítko. Pravým spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu pravé horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Recording paused

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je stiskem pravého spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

SF3 Sport Mode Options

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Pocit). Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet pomocí pravého horního a spodního tlačítka.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Přejděte dolů na položku Odstranit a prostředním tlačítkem svou volbu potvrďte. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Log delete Trainer

Kalibrace rychlosti a vzdálenosti

Suunto 3 Fitness dokáže měřit rychlost běhu a chůze a vzdálenost pomocí v hodinkách vestavěného akcelerometru. Akcelerometr je zapotřebí nakalibrovat podle vaší délky kroku a pohybu. Pokud není kalibrován, hodinky nemohou správně měřit rychlost a vzdálenost.

Nejjednodušší způsob kalibrace hodinek je zaznamenání prvních cvičení typu běh nebo chůze pomocí GPS z připojeného zařízení (viz GPS z připojeného zařízení). Při použití GPS vašeho mobilního telefonu se kalibrace rychlosti a vzdálenosti provede automaticky na pozadí.

Postup manuální kalibrace hodinek:

 1. Zaznamenejte cvičení typu chůze nebo běh o známé vzdálenosti (například na atletické dráze) a o trvání nejméně 12 minut, viz Záznam cvičení.
 2. V souhrnu můžete po cvičení vzdálenost upravit: stiskněte při zvýraznění vzdálenosti prostřední tlačítko.

  SF3 Distance Calibration

POZNÁMKA:

V zájmu co nejpřesnějších výsledků je vhodné manuálně hodinky kalibrovat pro běh a chůzi odděleně.

Sportovní režimy

Hodinky jsou dodávány s nahranými předdefinovanými sportovními režimy. Režimy jsou navrženy pro specifické aktivity a účely, od venkovní procházky po běh na lyžích.

Když zaznamenáte trénink (viz Záznam cvičení), můžete rolovat nahoru a dolů a podívat se na krátký seznam sportovních režimů. Vyberte ikonu Jiný na konci krátkého seznamu a podívejte se na úplný seznam sportovních režimů.

Každý sportovní režim má jedinečnou sadu obrazovek, které zobrazují různá data v závislosti na vybraném sportovním režimu. Údaje zobrazené na displeji hodinek můžete upravovat a přizpůsobovat během cvičení pomocí aplikace Suunto.

Zjistěte, jak si přizpůsobit sportovní režimy v aplikaci Suunto (Android) nebo aplikaci Suunto (iOS).

Možnosti úspory energie ve sportovním režimu

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, můžete využít následující možnosti úspory energie:

 • Časový limit displeje: za normálních okolností je displej během cvičení vždy zapnutý. Když aktivujete funkci časový limit displeje, po 10 sekundách se displej vypne, aby se šetřila baterie. Kterýmkoli tlačítkem displej znovu zapnete.

Postup aktivace možností úspory energie:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Rolujte dolů na Úspora energie a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Podle přání nastavte možnosti šetření energie, ponechejte stisknuté prostřední tlačítko a vyjděte z možností šetření energie.
 4. Rolujte zpět na počáteční zobrazení a začněte cvičit jako obvykle.
POZNÁMKA:

I v případě, že je funkce časový limit displeje aktivní, budete dostávat oznámení z mobilu, stejně jako upozornění formou zvukové signalizace a vibrací.

Používání cílů při cvičení

Během cvičení je možné nastavit různé cíle pomocí Suunto 3 Fitness.

Pokud vybraný sportovní režim umožňuje nastavovat různé cíle, můžete tak učinit, než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka.

Sport Mode Targets Trainer

Cvičení s obecným cílem:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Zvolte Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přepínejte Obecné stisknutím prostředního tlačítka.
 4. Vyberte Trvání nebo Vzdálenost.
 5. Vyberte si cíl.
 6. Stisknutím spodního levého tlačítka se vrátíte do možností sportovních režimů.

Když máte aktivované obecné cíle, na všech datových displejích bude vidět indikátor pokroku.

ZoneDisplay Progress S3F

Hodinky vám také oznámí, když dosáhnete 50 % cílové hodnoty a když vybraný cíl splníte.

Cvičení s nastavením cílové intenzity:

 1. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 2. Zvolte Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přepínejte Intenzita stisknutím prostředního tlačítka.
 4. Vyberte Tepová frekvence nebo Tempo.
 5. Vyberte si cílovou zónu.
 6. Stisknutím spodního levého tlačítka se vrátíte do možností sportovních režimů

GPS z připojeného zařízení

Suunto 3 Fitness může při běhu nebo chůzi zaznamenávat rychlost a vzdálenost na základě pohybu zápěstí, ale musí se provést kalibrace podle délky vašeho kroku a podle pohybu. Kalibraci můžete provést buď ručně (viz Kalibrace rychlosti a vzdálenosti) nebo to provést automaticky prostřednictvím připojené GPS. Rychlost a vzdálenost na zápěstí se automaticky kalibruje, kdykoliv použijete připojené GPS.

Kromě přesnějších údajů o rychlosti a vzdálenosti můžete s GPS z připojeného zařízení zaznamenat také trasu cvičení, kterou lze zobrazit na mapě v aplikaci Suunto.

Použití GPS z připojeného zařízení:

 1. Párování hodinek s aplikací Suunto viz Aplikace Suunto.
 2. Umožněte aplikaci Suunto využívat služby lokace.
 3. Udržujte aplikaci Suunto aktivní.
 4. Spusťte režim sportu s GPS.

Během vyhledávání signálu bude ikona GPS na hodinkách šedivá a bude blikat, po navázání spojení s GPS telefonu se její barva změní na zelenou.

Ne všechny režimy sportu využívají GPS. Když se ikona nezobrazí, znamená to, že režim sportu je nastaven pro činnost, při němž není GPS potřebná, jako například běh na běžeckém trenažéru nebo plavání v bazénu, nebo že Suunto 3 Fitness není spárován s vaším telefonem.

POZNÁMKA:

Použitím GPS z připojeného zařízení se zvyšuje zátěž baterie mobilního zařízení. Přesnost GPS může být různá, záleží na mobilním zařízení a podmínkách okolního terénu. Například budovy mohou signál GPS blokovat. Pamatujte také, že údaje GPS nejsou k dispozici u všech verzí operačních systémů a že stávající podpora může být bez předchozího oznámení zrušena.

Intervalový trénink

Intervalové tréninky jsou běžnou formou tréninku, skládají se z opakovaných sad cvičení s vysokou a s nízkou intenzitou. S Suunto 3 Fitness můžete definovat vlastní intervalový trénink pro jednotlivé režimy sportu.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS získané pomocí mobilu, z rychlosti měřené na zápěstí, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Ze spouštěče vyberte sport.
 2. Dříve než začnete zaznamenávat cvičení, stiskněte spodní pravé tlačítko; otevřou se tím možnosti sportovního režimu.
 3. Rolujte dolů na Intervaly a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Interval training settings Trainer

 5. Přejděte na položku Zpět a prostředním tlačítkem výběr potvrďte.

 6. Opakovaným stiskem pravého horního tlačítka se vraťte na zobrazení pro spuštění záznamu a cvičení začněte obvyklým způsobem.
 7. Stisknutím levého spodního tlačítka změňte zobrazení na intervalový displej. Až budete připraveni zahájit intervalový trénink, stiskněte pravé horní tlačítko.

  Interval training start Trainer

 8. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve než provedete všechna opakování, ponechejte prostřední tlačítko stisknuté; tím otevřete možnosti sportovního režimu a vypněte Intervaly.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím pravého horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Plavání

Můžete využít Suunto 3 Fitness při plavání v bazénech.

Když používáte sportovní režim plavání v bazénu, hodinky při určování uplavané vzdálenosti vycházejí z délky bazénu. Délku bazénu můžete dle potřeby změnit v možnostech sportovního režimu, a to ještě než začnete plavat.

POZNÁMKA:

Zápěstní snímač tepové frekvence nemusí fungovat pod vodou. Chcete-li mít přesnější měření TF, použijte snímač na hrudním pásu.

Pocit

Pokud trénujete pravidelně, může být pocit zaznamenaný po tréninku důležitým indikátorem vaší celkové fyzické kondice.

Můžete volit z pěti stupňů pocitu:

 • Špatná
 • Průměrná
 • Dobrá
 • Velmi dobrá
 • Skvělá

Přesný význam těmto možnostem přiřazujete vy. Důležité však je používat je konzistentně.

U každého tréninku si můžete přímo do hodinek zaznamenat, jak jste se cítili, když zastavíte nahrávání a odpovíte na otázku 'Jak to šlo?'.

feeling how was it Trainer

Odpovídání na otázku můžete stiskem prostředního tlačítka přeskočit.

Téma displeje

V zájmu lepší čitelnosti obrazovky hodinek během cvičení či navigace můžete přepínat mezi světlým a tmavým tématem.

Při volbě světlého tématu je pozadí hodinek světlé a číslice jsou tmavé.

Při volbě tmavého tématu je kontrast obráceně, pozadí je tmavé a číslice jsou světlé.

Téma představuje globální nastavení, které můžete v hodinkách změnit v možnostech nastavení kteréhokoli sportovního režimu.

Postup změny tématu displeje v možnostech nastavení sportovního režimu:

 1. Ze zobrazení ciferníku otevřete spouštěč stisknutím pravého horního tlačítka.
 2. Přejděte na položku Cvičení a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přejděte do kteréhokoli sportovního režimu a stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 4. Přejděte na položku Téma a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Přepínat mezi světlým a tmavým můžete stiskem pravého horního a pravého spodního tlačítka, potvrzení volby provedete prostředním tlačítkem.
 6. Posuňte se zpět nahoru a opusťte možnosti sportovního režimu. Nyní můžete sportovní režim spustit (nebo ukončit).

Table of Content