Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Denní aktivita

Měření aktivity

Hodinky sledují vaši celkovou míru aktivity po celý den. Celodenní aktivita představuje důležitý faktor pro udržení kondice a zdraví či trénink na nadcházející soutěž. Je dobré být aktivní, ale při náročném tréninku je třeba zapojit i dny odpočinku s nízkou mírou aktivity.

Počítadlo aktivity se automaticky resetuje vždy o půlnoci. Na konci týdne vám hodinky umožní zobrazit souhrn vašich aktivit.

Při zobrazeném ciferníku tiskněte pravé spodní tlačítko, dokud se nezobrazí celkový počet kroků za daný den.

SF3 Total Steps

Vaše hodinky počítají kroky pomocí akcelerometru. Celkový počet kroků se načítá nepřetržitě, též když probíhá záznam tréninku či jiné aktivity. U některých konkrétních sportů, například při plavání nebo jízdě na kole, se kroky nepočítají.

Kromě kroků můžete stisknutím levého horního tlačítka zobrazit odhad celkových vydaných kalorií za daný den.

SF3 Calories

Velké číslo uprostřed displeje je odhad počtu aktivních kalorií, které jste během dne spálili. Níže se zobrazuje celkový počet spálených kalorií. Celkový počet zahrnuje jak aktivní kalorie, tak kalorie, jež je třeba přičíst bazálnímu metabolickému výdeji (viz níže).

Kroužek na obou těchto displejích indikuje, jak blízko jste denním cílům aktivity. Tyto cíle můžete upravovat podle svých osobních preferencí (viz níže).

Jedním stisknutím prostředního tlačítka můžete také zobrazit počet kroků za posledních sedm dní. Dalším stisknutím prostředního tlačítka můžete zobrazit kalorie spálené za posledních sedm dní.

SF Steps 7day

Když při zobrazení displeje s kroky nebo kaloriemi stisknete pravé spodní tlačítko, zobrazí se přesná čísla za každý den.

Cíle aktivity

Můžete upravovat své denní cíle jak pro počet kroků, tak pro kalorie. Při zobrazení displeje aktivity můžete přidržením prostředního tlačítka otevřít nastavení cíle aktivity.

Daily HR setting Trainer

Při nastavování cíle pro počet kroků definujete celkový počet kroků za den.

Celkový počet kalorií, který za den spálíte, je závislý na dvou faktorech: jedním je bazální metabolický výdej (BMR), druhým vaše fyzická aktivita.

Activity Goals calories Trainer

BMR představuje množství kalorií, které vaše tělo spálí, když je v klidu. Jde o kalorie, které tělo spotřebuje, aby udržovalo tělesnou teplotu a provádělo základní funkce, jako je mrkání očima či činnost srdce. Toto číslo vychází z vašeho osobního profilu, včetně údajů o věku či pohlaví.

Když nastavujete cíl pro kalorie, definujete, kolik kalorií chcete spálit nad rámec BMR. Jde o takzvané aktivní kalorie. Kroužek kolem displeje aktivity se posouvá na základě toho, kolik aktivních kalorií za den spálíte ve srovnání s cílem.

Okamžitá TF

Displej s okamžitou TF nabízí aktuální pohled na tepovou frekvenci. Displej zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci.

SF3 Instant HR

Postup zobrazení okamžité TF:

  1. Při zobrazeném ciferníku přejděte stisknutím pravého spodního tlačítka na displej s okamžitou TF.

  2. Stiskem pravého spodního tlačítka displej opustíte a vrátíte se na zobrazení ciferníku.

Denní TF

Displej s denní TF nabízí pohled na tepovou frekvenci z 12hodinové perspektivy. Jde o užitečný zdroj informací, například o regeneraci po posledním těžkém tréninku.

Displej ukazuje tepovou frekvenci za posledních 12 hodin v podobě grafu. Graf je sestaven z hodnot průměrné tepové frekvence počítané pro 24minutové časové úseky. Kromě toho se zobrazí nejnižší tepová frekvence za poslední 12hodinové období.

Minimální tepová frekvence za posledních 12 hodin je dobrý indikátor stavu regenerace. Je-li vyšší než obvykle, pravděpodobně ještě neproběhla úplná regenerace po posledním cvičení.

SF3 HR 12h

Pokud zaznamenáte cvičení, budou hodnoty denní TF odrážet zvýšenou tepovou frekvenci v důsledku tréninku. Pamatujte však, že graf představuje průměrné hodnoty. Pokud při cvičení dosáhnete maximální TF 200 tepů za minutu, nebude graf zobrazovat maximální hodnotu, ale spíše průměr za 24minutový časový úsek, v němž jste nejvyšší TF dosáhli.

Než se budete moci podívat na denní graf tepové frekvence, musíte aktivovat prvek denní tepové frekvence. Tento prvek můžete vypínat a zapínat z nastavení na Aktivita. Pokud máte na displeji tepovou frekvenci, můžete se také dostat k nastavení činnosti tím, že stisknete a podržíte prostřední tlačítko.

Když je funkce denní TF zapnutá, hodinky pravidelně aktivují optický snímač tepové frekvence, aby určily aktuální tepovou frekvenci. Tím se mírně zvyšuje spotřeba energie z baterie.

Daily HR setting Trainer

Po aktivaci začnou hodinky zobrazovat údaje o denní TF po 24 minutách.

Postup zobrazení denní TF:

  1. Ze zobrazení ciferníku přejděte stisknutím pravého spodního tlačítka na displej s okamžitou TF.
  2. Stisknutím prostředního tlačítka přepnete na displej s denní TF.

Stisknete-li pravé spodní tlačítko na displeji s denní TF, zobrazí se, kolik energie na základě vaší tepové frekvence každou hodinu spotřebováváte.

Table of Content