Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Vyper Novo Brugervejledning -

Dykketilstande

Suunto Vyper Novo har følgende dykketilstande:

 • Air (Luft): til dykning med almindelig luft
 • Nitrox (Nitrox): til dykning med iltberiget gasblandinger
 • Gauge (Måler): til at bruge dykkercomputeren som bundtimer
 • Free (Fridykning): til fridykning
 • Off (Fra): slår dykketilstand helt fra; dykkercomputeren skifter ikke automatisk dykketilstand, når den kommer under vand, og når dykkeplanlægningstilstanden er skjult

Tilstanden Air (Luft) er som standard aktiveret, når du åbner dykketilstanden. Du kan ændre, hvilken tilstand, der er aktiveret, eller slå dykketilstanden fra under de generelle indstillinger.

Sådan skiftes dykketilstande:

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på SELECT for at åbne Dive Mode (Dykketilstand).
 3. Skift til den ønskede tilstand ved hjælp af UP eller DOWN og bekræft med SELECT.
 4. Tryk på MODE for at afslutte.

Hver dykketilstand har sine egne indstillinger, som du skal justere, når du har den givne tilstand åben.

Sådan ændres indstillingerne i dykketilstand:

 1. I en given tilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på DOWN eller UP for at rulle igennem indstillingerne.
 3. Tryk på SELECT for at åbne en indstilling.
 4. Juster indstillingen ved hjælp af DOWN eller Up og bekræft med SELECT.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.
BEMÆRK:

Nogle indstillinger kan ikke ændres, indtil fem (5) minutter er gået efter dykket.

Luft tilstand

Luft tilstanden er til dykning med almindelig luft og har følgende indstillinger:

Nitrox-tilstand

Nitrox tilstand er til dykning med iltberiget gasblandinger.

Dykning med nitrox giver dig mulighed for at forøge bundtiden og reducere risikoen for dykkersyge. Når gasblandingen imidlertid skiftes eller dybden øges, vil iltpartialtrykket dog generelt forøges. Suunto Vyper Novo giver dig oplysninger om justering af dit dyk for at blive inden for sikkerhedsgrænserne.

Nitrox tilstand har følgende indstillinger

I Nitrox tilstand skal både procentdelen af ilt i din flaske og grænsen for iltpartialtrykket indtastes i Suunto Vyper Novo.

Dette sikrer korrekte udregninger af nitrogen og ilt, samt den nøjagtige maksimale operationsdybde MOD (maximum operating depth), som er baseret på dine indtastede værdier.

Indstilling af procentdelen af ilt (O2%) er som standard 21 % (luft) og indstilling af iltpartialtrykket (PO2) er som standard 1,4 bar (20 psi).

Gasblandingerne kan betegnes som Primary (Primær), Secondary (Sekundær) eller Off (Fra). Den ene af gasserne er altid indstillet til Primary og de andre gasser kan have enhver betegnelse. Dekompressionsudregningen er baseret på baggrund af blandinger, som er defineret som Primary (Primære) gasser.

Sådan ændres indstillingerne for gasblandinger:

 1. I Nitrox tilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på SELECT for at få åbne indstillingen Nitrox (Nitrox).
 3. Rul til Mix1 (Blanding1), Mix2 (Blanding2) eller Mix3 (Blanding3) efter ønske og tryk på SELECT.
 4. Angiv den valgte blanding som Primary (Primær), Secondary (Sekundær) eller Off (Fra) ved hjælp af UP eller DOWN og bekræft med SELECT.

nitrox setting VyperNovo

 1. Juster den blinkende O2-værdi ved hjælp af DOWN eller UP for at matche iltprocenten i din flaske og godkend med SELECT.
 2. Juster den blinkende PO2 -værdi (værdi på iltpartialtrykket) ved hjælp af DOWN eller Up og bekræft med SELECT.
 3. Juster andre blandingsindstillinger efter behov.
 4. Tryk på MODE for at afslutte.
BEMÆRK:

Hvis iltindholdet af en blanding er indstillet til 22 % eller derover, forbliver indstillingsværdien den samme, indtil den bliver ændret. Den vender ikke automatisk tilbage til 21 %.

Sådan skifter du gas under dyk med multigas

Hvis du har mere end én gas til et dyk, giver Suunto Vyper Novo dig mulighed for at skifte aktiverede gasblandinger under dykket.

Et dyk begynder altid med Mix1 (Blanding1). Du kan skifte til en anden aktiveret blanding, hvis den er inden for det maksimale iltpartialtryk, som er indstillet. Vævsudregning under dykket er baseret på baggrund af blandingerne, som du har valgt som Primary (Primære) gasser.

Sådan skiftes gasserne under et dyk:

 1. Hold UP nede.
 2. Rul igennem de aktiverede blandinger ved hjælp af UP eller DOWN og vælg gassen, som du ønsker at bruge ved at trykke på SELECT.
BEMÆRK:

Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, går dykkercomputeren tilbage til dykkerdisplayet uden at skifte gasblandingen.

Nummeret på blandingen, O2% og PO2 for blandingerne vises, når du ruller igennem oplysningerne. Hvis den indstillede grænse for PO2 overskrides, blinker PO2-værdien. Du kan ikke skifte gassen i dette tilfælde. Blandingen vises, men du kan ikke vælge den for at bruge den.

Under opstigningen beder Suunto Vyper Novo dig om at skifte gassen, når PO2-niveauet, som du har indstillet for den næste blanding, giver mulighed for et gasskift.

Måletilstand

Med tilstanden Gauge (Måler) kan du anvende Suunto Vyper Novo som bundtimer.

Timeren midt på displayet viser dykketiden i minutter og sekunder og aktiveres ved dykkets start. Den samlede løbende dykketid, i minutter, vises i det nederste hjørne til højre.

Timeren midt på displayet kan anvendes som stopur ved at trykke på SELECT under dykket.

Ved at trykke på SELECT nulstilles hovedtimeren, og et bogmærke tilføjes til dykkeloggen. Intervallet, som tidligere blev timet, vises under hovedtimeren.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Gauge (Måler)-tilstanden har følgende indstillinger

Gauge (Måler)-tilstanden er udelukkende en bundtimer og indeholder derfor ikke oplysninger eller beregninger om dekompression.

Fridykningstilstand

Med tilstanden Free (Fridykning) kan Suunto Vyper Novo anvendes som fridykningsinstrument. Dykketiden angives i minutter og sekunder midt på displayet.

Fridykket starter ved 1,2 m (4 fod) og slutter, når dybden er under 0,9 m (3 fod).

Free (Fridykning)-tilstanden har følgende indstillinger:

Dybdenotifikationer

Du kan angive op til fem uafhængige dybdenotifikationer til fridykning, for eksempel for at fortælle dig, at det er tid til at begynde på at falde frit eller fylde munden. Hver notifikation har en angivet dybde og kan slås til og fra.

Når du kommer til notifikationsdybden, blinker baggrundsbelysningen og den hørbare alarm for den lave prioritet lyder.

Sådan angives dybdenotifikationer:

 1. I tilstanden Free (Fridykning) skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på SELECT for at åbne indstillingerne Depth Notify (Dybde meddele).
 3. Rul igennem notifikationerne ved hjælp af DOWN eller UP og åbn en notifikation med SELECT.
 4. Tryk på DOWN eller UP for at slå funktionen til/fra og bekræft med SELECT.
 5. Juster dybden ved hjælp af DOWN eller UP og bekræft med SELECT.
 6. Rul til den næste notifikation, som du vil ændre, eller tryk på MODE for at afslutte.

Overfladenedtællingstimer

Når du fridykker, kan du bruge overfladenedtællingstimeren til at hjælpe dig med at forberede dig til dit næste dyk. Suunto Vyper Novo starter nedtællingen så snart du når 1,2 m (4 fod).

Sådan indstilles overfladenedtællingstimeren:

 1. I tilstanden Free (Fridykning) skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Surf. Time Notify (Overfladeinterval meddele).
 3. Tryk på DOWN eller UP for at slå funktionen til/fra og bekræft med SELECT.
 4. Juster varigheden på nedtællingen ved hjælp af DOWN or UP og bekræft med SELECT.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.

Table of Content