Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto Vyper Novo Brugervejledning -

Overensstemmelse

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen DW162 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

EU-dybdemålerstandard

EN 13319 er en europæisk standard for dybdemålere til dykning. Suunto-dykkercomputere er designet til at overholde denne standard.

EU – Personlige værnemidler

Kombinationen af Suunto Vyper Novo og Suunto trådløs flasketryksender er et personligt beskyttelsesudstyr i henhold til direktivet 89/686/EF. Det bemyndigede organ nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnel, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrig, har gennemført EF-typeafprøvningen for ovennævnte kombination og sikret overensstemmelse med den europæiske standard EN250:2014. Certificeringen er op til en dybde på 50 meter som defineret i EN250:2014.

Table of Content