Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Vyper Novo Brugervejledning -

Kompas

Suunto Vyper Novoindeholder et digitalt kompas.

Det hældningskompenserede kompas giver nøjagtige aflæsninger, også selvom kompasset ikke holdes vandret.

Kompasset kan aktiveres fra både tids- eller dykketilstand og viser den nuværende pejling og dybde.

 1. I tids- eller dykketilstand skal du holde SELECT nede for at aktivere kompasset.

compass VyperNovo

 1. Tryk på MODE for at afslutte kompasvisningen. Hvis du er under vand, skal du holde [SELECT] nede for at afslutte.

I en dykketilstand indeholder kompasdisplayet yderligere oplysninger i visningerne nederst til venstre og til højre.

 1. Tryk på DOWN for at rulle igennem visningerne nederst til venstre. (flasketryk, maks. dybde, tid)
 2. Tryk på UP for at rulle igennem visningerne nederst til højre. (dykketid, temperatur, pejling)

compass divemode VyperNovo

Kalibrering af kompas

Når du først begynder at bruge Suunto Vyper Novo, skal kompasset kalibreres. Suunto Vyper Novo viser kalibreringsikonet, når du åbner kompasset.

compass calibrate VyperNovo

Du kalibrerer kompasset ved langsomt at rotere enheden i din hånd i store 8-tals-bevægelser.

Under kalibreringsprocessen justerer kompasset sig selv i forhold til det omgivende magnetiske felt.

Hvis kalibreringen mislykkes, vises Try Again (Prøv igen). Hvis kalibreringen fortsat mislykkes, skal du bevæge dig hen til et andet sted og prøve igen.

Når du rejser i udlandet anbefales det, at du kalibrerer kompasset på ny ved det nye sted, før du bruger det.

Sådan startes kalibreringen manuelt:

 1. I kompasvisningen skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på DOWN for at rulle til Calibration (Kalibrering).
 3. Tryk på SELECT for at starte kalibreringen.

Angivelse af deklination

Du bør altid justere deklinationen på dit kompas afhængig af området, som du dykker i, for at få nøjagtige retningsaflæsninger. Kontrollér den lokale deklination fra en pålidelig kilde, og indtast værdien i Suunto Vyper Novo.

 1. I kompasvisningen skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på DOWN for at rulle til Declination (Deklination), og tryk på SELECT .
 3. Tryk på DOWN for at skifte mellem East (Øst) eller West (Vest), og bekræft med SELECT.
 4. Angiv Declination Degrees (Grader på deklination) ved hjælp af DOWN eller UP.
 5. Tryk på MODE for at gemme og afslutte.

Indstilling af timeout for kompas

Du kan angive, hvor lang tid kompasset skal forblive tændt, efter du har aktiveret det. Nulstil timeouten ved at trykke på en vikårlig knap, mens du bruger kompasset.

Efter timeouten, vender Suunto Vyper Novo tilbage til tids- eller dykketilstand.

Sådan indstilles timeouten:

 1. I kompastilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på DOWN for at rulle til Timeout (Timeout) og tryk på SELECT.
 3. Juster tiden på timeouten ved hjælp af DOWN eller UP.
 4. Tryk på MODE for at afslutte.

Indstilling af pejlingslås

En pejling er vinklen mellem nord og dit mål. Kort fortalt er det den retning, du ønsker at bevæge dig i. Din retning er på den anden side din nuværende bevægelsesretning.

Standardretningen er nord.

Du kan angive en pejlingslås til at hjælpe dig med at orientere dig selv under vand og sørge for, at du bevarer din bevægelsesretning. For eksempel kan du angive en pejlingslås med retning mod et klipperev, inden du forlader båden.

Den sidste låste pejling gemmes og er tilgængelig næste gang, kompasset aktiveres. I tilstanden Dive (Dyk) bliver de låste pejlinger også gemt i loggen. Sådan låses en pejling:

 1. Med kompasset aktivt skal du holde uret frem foran dig og vende dig mod dit bestemmelsessted.
 2. Tryk på SELECT for at låse det aktuelle gradantal, der vises på uret, som din pejling.
 3. Tryk på SELECT for at nulstille låsen.

compass bearinglock VyperNovo

Hvis pejlingen på noget tidspunkt flytter sig ud for kompassets display, dukker højre eller venstre pile op for at give dig besked på at skifte retning.

Suunto Vyper Novo hjælper dig med at navigere i firkantede og trekantede mønstre, samt navigering af returretning med følgende symboler:

SymbolForklaring
bearing1Du bevæger dig mod den låste pejling.
bearing2Du er 90 (eller 270) grader fra den låste pejling.
bearing3Du er 180 grader fra den låste pejling.
bearing4Du er 120 (eller 240) grader fra den låste pejling.

Table of Content