Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Kasutusjuhend

Teavituste vastuvõtt käekellas

Käekell võib kuvada kõiki telefoni saabuvaid sõnumeid, kõnesid või teavitusi.

Uute teavituste kuvamine
Teavituste haldamine
Kõnele vastamine või sellest keeldumine
Sõnumile vastamine Androidiga
Käekellas kuvatavate teavituste valimine
Teavituste ajutine vaigistamine
Probleemid teavituste vastuvõtuga?

Uute teavituste kuvamine

wear-os-new-notification

Kui saate uue teavituse, siis käekell väriseb ja kuvab teavitust paar sekundit.

 • Kogu teate lugemiseks puudutage teavitust ja kerige alla.
 • Teavitusest loobumiseks nipsake paremale.

Teavituste haldamine

wear-os-notification-stream

Kui te ei reageeri teavitusele selle saabumisel, salvestatakse teade teie teavituste voogu. Käekella numbrilaua alaosas olev väike rõngas tähistab uut teavitust.

 • Käekella numbrilaual olles nipsake üles, et kerida oma teavitusi.
 • Puudutage sõnumit, et see lugemiseks ja sellele reageerimiseks laiendada.
 • Teavitusest loobumiseks nipsake vasakule või paremale.
 • Kõigi teavituste eemaldamiseks nipsake teavituste voo põhja ja valige „Clear all“.

Kõnele vastamine või sellest keeldumine

wear-os-incoming-call

Kui telefoni saabuv kõne, näete käekellal sissetuleva kõne teavistust. Kõnele reageerida saate käekellaga, aga kõnelemiseks peate kasutama telefoni.

 • Kõnele vastamiseks nipsake vasakule või puudutage rohelist telefoniikooni.
 • Kõnest keeldumiseks nipsake paremale või puudutage punast telefoniikooni.
 • Kõnest loobumiseks sõnumiga puudutage suvandeid More » Send message ja valige valmistekst.

Sõnumile vastamine Androidiga

wear-os-reply-to-message

Kui käekell on Androidi telefoniga seotud, saate käekellaga ka sõnumitele vastata.

 1. Kerige alla sõnumi lõppu.
 2. Puudutage suvandit ReplyReply icon Wear OS.
 3. Valikud: puudutage mikrofoniikooni, et lausuda oma sõnum, valige klaviatuur või emodži või kerige alla, et kasutada valmissõnumeid.
 4. Kui sõnum on saadetud, näete käekellal märget.

Käekellas kuvatavate teavituste valimine

Kui tahate, võite peatada teavituste vastuvõtu konkreetsetelt rakendustelt.

 1. Käekella numbrilaual olles nipsake kuva ülaservast alla.
 2. Avage SettingsSettings icon Wear OS » Apps & notifications.
 3. Puudutage suvandit App notifications.
 4. Valige, milliste rakenduste teavitusi soovite näha.
MÄRKUS:

Teavituste sätteid saate muuta ka telefoni rakenduses Wear OS by Google.

Teavituste ajutine vaigistamine

 1. Käekella numbrilaual olles nipsake kuva ülaservast alla.
 2. Puudutage suvandit Do not disturbDoNotDisturb icon Wear OS.

Kui Do not disturb on sisse lülitatud, ei värise käekell saabuvate teavituste korral ega kuva neid, aga saate neid siiski teavituste voos vaadata.

Probleemid teavituste vastuvõtuga?

 • Veenduge, et käekell oleks ühendatud telefonis oleva rakendusega Wear OS by Google.
 • Veenduge, et telefon oleks ühendatud internetiga.
 • Vaadake, kas Do not disturb on käekellas aktiivne.
 • Veenduge, et te poleks konkreetsete rakenduste teavitusi välja lülitanud.
 • Veenduge, et telefon saaks teavitusi.
 • Veenduge, et käekell oleks telefoniga seotud.

Table of Content