Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Kasutusjuhend - 2.1

Huvikohad

Suunto Traverse võimaldab GPS-navigeerimist, mille abil saate navigeerida huvikohana salvestatud eelmääratud sihtkohta.

MÄRKUS:

Tegevuse salvestamise ajal saate ka käivitada huvipunktini navigeerimise (vt: Tegevuste salvestamine).

Huvikohani navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüüsse sisenemiseks nuppu START.
 2. Kerige nupuga START üksusele NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) ja valige see nupuga NEXT.
 3. Kerige nupuga LIGHT üksusele POIs (Points of interest) (Huvikohad) ja valige see nupuga NEXT.
 4. Kerige nupuga START või LIGHT huvikohale, milleni soovite navigeerida, ja valige see nupuga NEXT.
 5. Vajutage üksuse Navigate (Navigeeri) valimiseks nuppu NEXT. Kui kasutate kompassi esimest korda, tuleb see kalibreerida (vt: Kompassi kalibreerimine). Pärast kompassi aktiveerimist hakkab käekell GPS-signaali otsima. Kogu navigeerimine salvestatakse. Kui teie käekellal on rohkem kui üks sportimisrežiim, palutakse teil valida üks.
 6. Alustage huvikohani navigeerimist.

Kell kuvab jäljerea kuva näidates teie asukohta ja huvipunkti asukohta.

Vajutades nuppu VIEW, pääsete ligi lisajuhistele:

 • huvipunkti kaugus ja suund sirge joonena;
 • huvipunkti kaugus ja hinnanguline aeg teel teie praeguse kiiruse põhjal;
 • teie praeguse kõrguse ja huvipunkti kõrguse vahe.

navigating POI Traverse

Paigal seistes või aeglaselt liikudes (< 4 km/h) näitab käekell teile huvikoha (või marsruudil navigeerimisel kontrollpunkti) suunda kompassi kursi järgi.

Liikudes (> 4 km/h) näitab käekell teile huvikoha (või marsruudil navigeerimisel kontrollpunkti) suunda GPS-i järgi.

Teie sihtkoha suunda või kurssi esitatakse tühja kolmnurgana. Teie liikumissuunda või kurssi esitatakse ekraani ülaosas ühtlaste joontena. Neid kaht ühitades olete kindel, et liigute õiges suunas.

navigating POI moving Traverse

Asukoha tuvastamine

Suunto Traverse võimaldab GPS-vastuvõtjat kasutades teie asukoha koordinaatide tuvastamist.

Asukoha tuvastamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüüsse sisenemiseks nuppu START.
 2. Kerige nupuga START üksusele NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) ja valige see nupuga NEXT.
 3. Kerige nupuga LIGHT üksusele Location (Asukoht) ja valige see nupuga NEXT.
 4. Vajutage üksuse Current (Praegune) valimiseks nuppu NEXT.
 5. Käekell alustab GPS-signaali otsimist ja kui see on leitud, kuvatakse teade GPS found (GPS on leitud). Pärast seda kuvatakse ekraanil teie praegused koordinaadid.
NÕUANNE:

Tegevuse salvestamise ajal saate ka oma asukohta tuvastada – suvandite menüüs valikusse NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) sisenemiseks hoidke nuppu NEXT all või vajutage jäljerea kuvas nuppu START.

Huvikoha lisamine

Suunto Traverse võimaldab salvestada oma praeguse asukoha või määrata asukoha huvipunktina.

Käekella saab salvestada kuni 250 huvipunkti.

Huvipunkti lisamisel valige eelnevalt määratud loendist huvipunkti tüüp (ikoon) ja huvipunkti​nimi.

Huvikoha salvestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage nuppu START, et avada stardimenüü.
 2. Kerige nupuga START kuvani NAVIGATION ja vajutage nuppu NEXT.
 3. Kerige nupuga LIGHT kuvani Location ja vajutage nuppu NEXT.
 4. Valige Current või Define pikkus- ja laiuskraadi väärtuste käsitsi muutmiseks.
 5. Asukoha salvestamiseks vajutage nuppu START.
 6. Valige asukohale sobiv nimi. Kasutage nimede sirvimiseks nuppe START ja LIGHT. Valige nupu NEXT abil nimi.
 7. Huvipunkti salvestamiseks vajutage nuppu START.
NÕUANNE:

Te saate oma praeguse asukoha salvestada huvikohana, hoides all nuppu VIEW. Seda saab teha igas kuvas.

Huvikoha kustutamine

Huvikoha saate kustutada otse käekellast.

Huvikoha kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage nuppu START, et avada stardimenüü.
 2. Kerige nupuga START kuvani NAVIGATION ja vajutage nuppu NEXT.
 3. Kerige nupuga LIGHT kuvani POIs (Points of interest) ja vajutage nuppu NEXT.
 4. Kerige nupuga START või LIGHT huvipunktini, mille soovite kustutada, ja valige see nupuga NEXT.
 5. Kerige nupuga START kuvani Delete ja vajutage nuppu NEXT.
 6. Kinnitamiseks vajutage nuppu START.

Table of Content