Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Kasutusjuhend - 2.1

Kõrgusmõõtur/baromeeter

Suunto Traverse mõõdab sisseehitatud rõhuanduri abil pidevalt absoluutset õhurõhku. Absoluutse õhurõhu ja etalonväärtuste põhjal arvutab seade kõrgust või merepinna õhurõhku.

Saadaval on kolm profiili: Automatic (Automaatne), Altimeter (Kõrgusmõõtur) ja Barometer (Baromeeter). Teave profiili määramise kohta: Profiili ühitamine tegevusega.

Kõrgusmõõturi ja baromeetri teabe vaatamiseks vajutage ajakuval olles nuppu NEXT või aktiveerige kuvamenüüst kõrgusmõõturi ja baromeetri kuva.

altimeter views

Kuvasid saate vahetada, vajutades nuppu VIEW.

Kõrgusmõõturi profiilis saate vaadata järgmist:

 • kõrgus + temperatuur;
 • kõrgus + päikesetõus/päikeseloojang;
 • kõrgus + kontrollpunkt;
 • 12 h kõrgusgraafik + kõrgus.

altimeter views

Baromeetri profiilis näete järgmisi kuvasid:

 • baromeetriline rõhk + temperatuur;
 • baromeetriline rõhk + päikesetõus/päikeseloojang;
 • baromeetriline rõhk + kontrollpunkt;
 • 24 h baromeetrilise rõhu graafik + baromeetriline rõhk.

Päikesetõusu ja -loojangu ajavaateid saab kasutada, kui GPS on aktiveeritud. Kui GPS ei ole aktiveeritud, põhinevad päikesetõusu ja -loojangu andmed viimati salvestatud GPS-i andmetel.

Kõrgusmõõturi/baromeetri kuva saate kuvada/peita stardimenüüs.

Kõrgusmõõturi/baromeetri kuva peitmiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage ajakuval olles nuppu START.
 2. Otsige üles valik DISPLAYS (KUVAD) nupuga LIGHT ja vajutage nuppu NEXT.
 3. Otsige üles valik End Alti-Baro (Lõpeta režiim kõrgusmõõtur/baromeeter) ja vajutage nuppu NEXT.
 4. Väljumiseks hoidke all nuppu NEXT.

Korrake protseduuri ja valige Alti-Baro (Kõrgusmõõtur/baromeeter), et kuva uuesti kuvada.

MÄRKUS:

Kui kannate seadet Suunto Traverse randmel, tuleb see temperatuuri täpseks määramiseks ära võtta, sest kehasoojus mõjutab lähtenäitu.

Õigete näitude tagamine

Kui tegelete vabaõhuharrastusega, mille puhul on tarvis teada täpset merepinna õhurõhku või kõrgust, tuleb Suunto Traverse esmalt kalibreerida. Selleks tuleb sisestada praegune kõrgus või merepinna õhurõhk.

NÕUANNE:

Absoluutne õhurõhk ja teadaolev kõrguse etalonväärtus = merepinna õhurõhk. Absoluutne õhurõhk ja teadaolev merepinna õhurõhu etalonväärtus = kõrgus.

Oma asukoha kõrguse leiate enamikult topograafilistelt kaartidelt või Google Earthilt. Asukoha merepinna õhurõhu etalonväärtuse saate teada kohalikelt ilmateatesaitidelt.

pressure sensor Traverse

ETTEVAATUST:

Hoidke andurit ümbritsev ala mustusest ja liivast puhtana. Ärge kunagi sisestage anduriavadesse mingeid esemeid.

Kui FusedAlti (FusedAlti) on aktiveeritud, korrigeeritakse kõrgusnäitu automaatselt, kasutades režiimi FusedAlti (FusedAlti) koos kõrguse ja merepinna rõhu järgi kalibreerimisega. Lisateavet vt: FusedAlti.

Muutused kohalikus ilmas mõjutavad kõrgusnäite. Kui kohalik ilm muutub tihti, on soovitatav kõrguse etalonväärtust sageli lähtestada, eeskätt enne teele asumist, kui etalonväärtused on saadaval. Kui kohalik ilm püsib pikemat aega sama, ei ole tarvis etalonväärtusi uuesti määrata.

Merepinna õhurõhu ja kõrguse etalonväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu NEXT.
 2. Kerige nupuga LIGHT üksusele ALTI-BARO (KÕRGUSMÕÕTUR/BAROMEETER) ja valige see nupuga NEXT.
 3. Avage nupuga NEXT üksus Reference (Etalon). Kasutada saab järgmisi häälestamisvõimalusi.
 4. FusedAlti: GPS lülitatakse sisse ja käekell hakkab FusedAlti andmetest lähtudes kõrgust arvutama.
 5. Altitude (Kõrgus): saate kõrguse käsitsi seadistada.
 6. Sea level pressure (Rõhk merepinnal): saate seadistada käsitsi etalonväärtuse rõhu jaoks merepinnal.
 7. Määrake nuppudega START ja LIGHT etalonväärtus. Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu NEXT.
NÕUANNE:

Kui te ei salvesta tegevust, vajutage otse menüüsse ALTI-BARO (KÕRGUSMÕÕTUR/BAROMEETER) minemiseks kõrgusmõõturi/baromeetri kuval nuppu START.

Kasutusnäide: kõrguse etalonväärtuse määramine

Käsil on kahepäevase matka teine päev. Avastate, et unustasite hommikul teekonda jätkates aktiveerida baromeetri profiili asemel kõrgusmõõturi profiili. Teate, et Suunto Traverse näitab valesid kõrgusnäite.

Niisiis matkate lähimasse asukohta, mille kohta on topograafilisel kaardil märgitud kõrgus. Määrate selle järgi seadmes Suunto Traverse uue kõrguse etalonväärtuse ja aktiveerite kõrgusmõõturi profiili. Pärast seda on kõrgusenäidud taas õiged.

Profiili ühitamine tegevusega

Kui teie vabaõhuharrastusega kaasnevad kõrgusemuutused (nt matkamine mägedes), tuleks valida kõrgusmõõturi profiil.

Kui teie vabaõhuharrastusega kõrgusemuutusi ei kaasne (nt kanuumatk), valige baromeetri profiil.

Õigete näitude saamiseks tuleb profiil ühitada tegevusega. Soovi korral saate lasta seadmel Suunto Traverse automaatprofiili kasutades tegevusega sobiva profiili valida või selle ise määrata.

Kõrgusmõõturi/baromeetri profiili määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu NEXT.
 2. Kerige nupuga LIGHT üksusele ALTI-BARO (KÕRGUSMÕÕTUR/BAROMEETER) ja valige see nupuga NEXT.
 3. Kerige nupuga START üksusele Profile (Profiil) ja valige see nupuga NEXT.
 4. Muutke profiili nupuga START või LIGHT ja kinnitage oma valik nupuga NEXT.
 5. Väljumiseks hoidke all nuppu NEXT.

Valed näidud

Kui kõrgusmõõturi profiil on aktiveeritud pikema aja vältel, seade asub tükk aega samas kohas ja kohalik ilm muutub, näitab seade valesid kõrgusnäite.

Kui kõrgusmõõturi profiil on aktiveeritud ja samal ajal, kui mäkke tõusete või mäest laskute, muutub ilm sageli, näitab seade valesid kõrgusnäite.

Kui ajal, mil mäkke tõusete või mäest laskute, on pikema aja vältel aktiveeritud baromeetri profiil, arvab seade, et seisate paigal, ja tõlgendab kõrgusemuutusi muutustena merepinna õhurõhus. Seetõttu näitab seade valesid merepinna õhurõhu näite.

Kõrgusmõõturi profiili kasutamine

Kõrgusmõõturi profiilis arvutab seade etalonväärtuste põhjal kõrgust. Etalonväärtus võib olla merepinna õhurõhk või kõrgus. Kui kõrgusmõõturi profiil on aktiivne, kuvatakse kõrgusmõõturi/baromeetri kuva ülaservas kõrgusmõõturi ikooni.

altimeter profile Traverse

Baromeetri profiili kasutamine

Baromeetri profiilis kuvatakse praegust merepinna õhurõhku. See põhineb sisestatud etalonväärtustel ja pidevalt mõõdetaval absoluutsel õhurõhul.

Kui baromeetri profiil on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil baromeetri ikooni.

barometer profile Traverse

Automaatse profiili kasutamine

Automaatses profiilis aktiveeritakse olenevalt teie tegevusest vaheldumisi kõrgusmõõturi ja baromeetri profiile.

Samaaegselt ei ole võimalik mõõta ilma ja kõrguse muutusi, kuna mõlemad põhjustavad ümbritseva õhurõhu muutusi. Suunto Traverse tunnetab vertikaalliikumist ja lülitub vajaduse korral kõrguse mõõtmisele. Kui kuvatakse kõrgust, värskendatakse seda maksimaalselt 10-sekundilise viivitusega.

Kui püsite samal kõrgusel (vähem kui 5 meetrit vertikaalsuunas liikumist 12 minuti jooksul), tõlgendab Suunto Traverse kõiki muutusi õhurõhus ilmamuutustena. Mõõtmisintervall on 10 sekundit. Kõrguse näit püsib sama ja kui ilm muutub, näete muutusi merepinna õhurõhu näidus.

Kui tõusete või laskute (rohkem kui 5 meetrit vertikaalsuunas liikumist 3 minuti jooksul), tõlgendab Suunto Traverse kõiki muutusi õhurõhus kõrgusemuutustena.

Olenevalt parajasti aktiveeritud profiilist, saate nupuga VIEW kõrgusmõõturi/baromeetri kuvas valida kõrgusmõõturi või baromeetri.

MÄRKUS:

Kui kasutate automaatset profiili, ei kuvata kõrgusmõõturi/baromeetri kuvas ei baromeetri ega kõrgusmõõturi ikooni.

Table of Content