Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Kasutusjuhend - 2.1

Ühilduvus

CE

Suunto Oy deklareerib käesolevaga, et raadioseade OW151 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil www.suunto.com/EUconformity.

FCC määrustele vastavus

See seade vastab FCC määruste 15. osale. Kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele:

(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja

(2) seade peab võtma vastu kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Selle tootega on tehtud katseid, et see oleks vastavuses FCC standarditega ning sobiks kasutamiseks kodus ja kontoris.

Muudatused ja modifikatsioonid, mille puhul puudub Suunto selgesõnaline heakskiit, võivad muuta kooskõlas FCC määrustega kehtetuks kasutaja õiguse toodet kasutada.

MÄRKUS. Selle seadmega tehti katseid ja leiti, et see vastab B-klassi digiseadme piirangutele kooskõlas FCC määruste 15. osaga. Need piirangud on mõeldud selleks, et pakkuda piisavat kaitset kahjulike häirete vastu eluruumides paiknevates paigaldistes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt suunistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Sellegipoolest puudub garantii, et kindlates paigaldistes ei teki häireid. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televastuvõtus (selle saab kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse), soovitatakse kasutajal proovida häiret parandada, rakendades üht või mitut järgmist meedet.

  • Muutke vastuvõtva antenni suunda või asukohta.
  • Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
  • Ühendage seade vastuvõtjast erineva ahela pistikupesaga.
  • Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio- või teletehnikuga.

IC

Seade on kooskõlas Industry Canada litsentsivaba(de) RSS-standardi(de)ga. Kasutamine peab olema vastavuses järgmise kahe tingimusega:

(1) seade ei tohi põhjustada häireid ja

(2) seade peab võtma vastu kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

Table of Content