Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Kasutusjuhend - 2.1

Kompass

Suunto Traverse on digitaalne kompass, mille abil saate orienteeruda magnetilise põhjapooluse suhtes. Kaldekompensatsiooniga kompassi näit on täpne ka siis, kui kompass pole rõhtloodis.

Kompassi kuva saate näidata/peita stardimenüü valikust DISPLAYS (KUVAD) » Compass (Kompass).

Kompassi vaikekuval on järgmine teave.

 • Keskmine rida: kompassi suund kraadides.
 • Alumine rida: vajutage nuppu VIEW, et näha praegust aega, kurssi ilmakaarte järgi või tühja välja (väärtus puudub).

compass Traverse

Kompassi kuva teavet saab muuta suvandite menüüst valikust General (Üldine) » Formats (Vormingud) » Compass unit (Kompassi ühik). Valige, milline on kompassi kuva keskel kuvatav peamine väärtus: kraadid, miilid või ilmakaared.

Kui te kompassi minuti jooksul ei kasuta, lülitub see energiasäästurežiimile. Aktiveerige see uuesti nupuga START.

Kompassi kalibreerimine

Kui te ei ole kompassi varem kasutanud, peate selle kõigepealt kalibreerima. Keerake ja kallutage käekella erinevates suundades, kuni käekell teeb piiksu andmaks märku, et kalibreerimine on lõpetatud.

calibrating compass

Kui kalibreerimine õnnestub, kuvatakse tekst Calibration successful (Kalibreerimine õnnestus). Kui kalibreerimine ei õnnestu, kuvatakse tekst Calibration failed (kalibreerimine nurjus). Uuesti kalibreerimiseks vajutage nuppu START.

Kui olete kompassi juba kalibreerinud ja soovite uuesti kalibreerida, saate kalibreerimise käivitada käsitsi.

Kompassi käsitsi kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu NEXT.
 2. Kerige nupuga START üksusele NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) ja valige see nupuga NEXT.
 3. Kerige nupuga LIGHT üksusele Settings (SÄTTED) ja valige see nupuga NEXT.
 4. Kerige nupuga LIGHT üksusele Compass (Kompass) ja valige see nupuga NEXT.
 5. Vajutage üksuse Calibration (Kalibreerimine) valimiseks nuppu NEXT.

Deklinatsiooni seadistamine

Õigete kompassinäitude tagamiseks tuleb määrata täpne deklinatsiooniväärtus.

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole. Kompassid näitavad aga Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb kompassi jaoks määrata deklinatsioon. Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.

Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel. Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida internetist (nt aadressil www.magnetic-declination.com).

Orienteerumiskaartide puhul aga on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus. See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada. Selleks tuleb määrata deklinatsiooniväärtuseks 0 kraadi.

Deklinatsiooniväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu JÄRGMINE.
 2. Kerige nupuga START üksusele NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) ja valige see nupuga JÄRGMINE.
 3. Kerige nupuga VALGUSTUS üksusele Settings (Sätted) ja valige see nupuga JÄRGMINE.
 4. Kerige nupuga VALGUSTUS üksusele Compass (Kompass) ja valige see nupuga JÄRGMINE.
 5. Kerige nupuga VALGUSTUS üksusele Declination (Deklinatsioon) ja valige see nupuga JÄRGMINE.
 6. Valige --, kui soovite deklinatsioonifunktsiooni välja lülitada, või valige W (Lääs) või E (Ida). Deklinatsiooniväärtuse määramiseks vajutage nuppu START või VALGUSTUS.

setting declination Traverse

 1. Väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu JÄRGMINE.
NÕUANNE:

Samuti saate siseneda navigeerimismenüüsse ja kompassi sätetesse, vajutades navigeerimise ajal nuppu START.

Kursiluku seadistamine

Kursi lukustamise funktsiooni kasutades saate tähistada oma sihtpunkti viiva suuna põhja suhtes.

Kursi lukustamiseks toimige järgmiselt.

 1. Kui kompass on aktiveeritud, hoidke käekella enda ees ja keerake end sihtpunkti suunas.
 2. Käekellal hetkel kuvatud kraadi lukustamiseks oma kursina vajutage nuppu BACK LAP.
 3. Tühi kolmnurk tähistab lukustatud kurssi põhja indikaatori suhtes (täidetud kolmnurk).
 4. Lukustatud kursi eemaldamiseks vajutage nuppu BACK LAP.

setting bearing lock Traverse

MÄRKUS:

Kui kasutate kompassi salvestamise ajal, siis nupp BACK LAP vaid määrab ja eemaldab kurssi. Ringiaja arvestamiseks väljuge kompassi kuvast nupuga BACK LAP.

Table of Content