Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Korisnički vodič

Sigurnost

Vrste mjera opreza

UPOZORENJE:
 • koristi se u vezi s postupkom ili situacijom koji mogu uzrokovati tešku ozljedu ili smrtni ishod.
OPREZ:
 • koristi se u vezi s postupkom ili situacijom koji će uzrokovati oštećenje proizvoda.
NAPOMENA:
 • koristi se za naglašavanje važnih informacija.
SAVJET:
 • koristi se za dodatne savjete o tome kako koristiti značajke i funkcije uređaja.
UPOZORENJE:

Kod svih računala može doći do kvara. Moguće je da uređaj iznenada prestane prikazivati točne informacije tijekom vašeg zarona. Uvijek koristite rezervni uređaj za ronjenje i ronite u društvu prijatelja. Ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo ronioci koji su prošli obuku za ispravnu upotrebu ronilačke opreme! Prije upotrebe MORATE PROČITATI letak i korisnički priručnik za ronilačko računalo. Ako to ne učinite, može doći do neispravne upotrebe, teške ozljede ili do smrtnog ishoda.

Prije zarona

Pazite da u potpunosti razumijete upotrebu, zaslone i ograničenja ronilačkih instrumenata. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom priručniku ili ronilačkom instrumentu, prije ronjenja obratite se trgovcu Suunto uređaja i opreme. Ne zaboravite da ste VI ODGOVORNI ZA VLASTITU SIGURNOST!

Prije odlaska na ronjenje, temeljito pregledajte ronilačko računalo kako biste se uvjerili da sve radi ispravno.

Na mjestu urona ručno provjerite sve uređaje prije ulaska u vodu.

Provjera ronilačkog računala

Pazite na sljedeće:

 1. Suunto D5 je u ispravnom načinu zarona i a zaslon radi prema očekivanju.
 2. Točna je postavka nadmorske visine.
 3. Ispravna je osobna postavka.
 4. Ispravno su postavljeni dubinski zastanci.
 5. Ispravan je sustav jedinica.
 6. Kompas je kalibriran. Ručno pokrenite kalibraciju u izborniku pod General » Compass » Calibrate kako biste se uvjerili da i zvučni alarmi ronilačkog računala rade. Nakon uspješne kalibracije trebali biste začuti zvuk.
 7. Baterija je potpuno napunjena.
 8. Svi primarni i rezervni mjerači vremena, tlaka i dubine, digitalni i mehanički, prikazuju točna i dosljedna očitanja.
 9. Ako se koriste transmiteri, provjerite jesu li ispravno instalirani i je li ventil spremnika otvoren. Detaljne informacije i upute za ispravnu upotrebu potražite u korisničkom priručniku za transmitere.
 10. Ako se koriste transmiteri Suunto, provjerite jesu li priključci u redu i jesu li odabiri plina točni.
NAPOMENA:

Informacije u vezi s transmiterima Suunto potražite u uputama koje su priložene uz proizvod.

Mjere opreza

UPOZORENJE:

RONILAČKO RAČUNALO SMIJU KORISTITI SAMO OBUČENI RONIOCI! Nedostatak obuke za bilo koju vrstu ronjenja, uključujući ronjenje na dah, može uzrokovati pogreške kod ronioca, kao što su neispravna upotreba plinskih mješavina ili neispravna dekompresija, što može dovesti do teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

Morate pročitati tiskani kratki vodič i mrežni korisnički vodič za svoje ronilačko računalo. Ako to ne učinite, može doći do neispravne upotrebe, teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

UVIJEK POSTOJI RIZIK OD DEKOMPRESIJSKE BOLESTI (DCS) KOD SVAKOG PROFILA RONJENJA ČAK I AKO SLIJEDITE PLAN PROPISAN RONILAČKIM TABLICAMA ILI RAČUNALOM. NITI JEDAN POSTUPAK, NITI JEDNO RONILAČKO RAČUNALO I NITI JEDNA RONILAČKA TABLICA NE MOGU SPRIJEČITI MOGUĆNOST DEKOMPRESIJSKE BOLESTI ILI TOKSIČNOSTI KISIKA! Fiziološko stanje pojedinca mijenja se iz dana u dan. Ronilačko računalo ne može uzeti u obzir te promjene. Preporučujemo da svakako ostanete unutar granica izloženosti koje postavi instrument kako biste smanjili rizik od dekompresijske bolesti. Poduzmite dodatnu mjeru sigurnosti i prije ronjenja posavjetujte se s liječnikom o svom fizičkom stanju.

UPOZORENJE:

Ako imate srčani stimulator, preporučujemo da ne ronite s bocom. Ronjenje s bocom uzrokuje fizički napor za tijelo koje može biti neprikladno za stimulatore srca.

UPOZORENJE:

Ako imate srčani stimulator, savjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog uređaja. Induktivna frekvencija uređaja može uzrokovati smetnje na srčanom stimulatoru.

UPOZORENJE:

Ako proizvod dođe u kontakt s kožom, može doći do alergijskih reakcije ili iritacije kože iako su naši proizvodi usklađeni sa standardima industrije. U tom slučaju odmah prekinite s upotrebom i potražite savjet liječnika.

UPOZORENJE:

Nije za profesionalnu upotrebu! Ronilačka računala Suunto namijenjena su isključivo rekreacijskoj upotrebi. Zahtjevi komercijalnog ili profesionalnog ronjenja mogu izložiti ronioca dubinama i uvjetima kojima se povećava riziki od dekompresijske bolesti (DCS). Stoga Suunto preporučuje da se uređaj ne koristi za komercijalno ili profesionalno ronjenje.

UPOZORENJE:

KORISTITE POMOĆNE INSTRUMENTE! Pobrinite se da koristite pomoćne instrumente, uključujući mjerač dubine, podvodni manometar, tajmer ili sat te da imate pristup dekompresijskim tablicama kad god ronite s ronilačkim računalom.

UPOZORENJE:

Iz sigurnosnih razloga nikada ne biste smjeli roniti sami. Ronite s određenim kolegom. Morate se držati ostalih neko vrijeme nakon urona jer može doći do naknadne dekompresijske bolesti koja se može potaknuti površinskim aktivnostima.

UPOZORENJE:

Provedite preliminarne sigurnosne provjere prije svakog zarona! Prije ronjenja uvijek provjerite radi li vaše ronilačko računalo ispravno i ima li ispravne postavke. Provjerite radi li zaslon ispravno, je li razina napunjenosti baterije u redu, je li tlak spremnika ispravan itd.

UPOZORENJE:

Tijekom urona redovito provjeravajte ronilačko računalo. Ako vjerujete ili zaključite da postoji problem s bilo kojom funkcijom računala, odmah prekinite ronjenje i sigurno se vratite na površinu. Nazovite korisničku podršku tvrtke Suunto i vratite računalo servisnom centru za Suunto na pregled.

UPOZORENJE:

TIJEKOM RADA RONILAČKO RAČUNALO NE SMIJE SE MIJENJATI NITI DIJELITI IZMEĐU KORISNIKA! Informacije na njemu ne odnose se na osobu koja ga nije nosila tijekom cijelog urona ili u nizu uzastopnih urona. Profili ronjenja računala moraju se odnositi na konkretnog korisnika. Ako se ostavi na površini tijekom bilo kojeg urona, ronilačko računalo davat će netočne informacije za sljedeće urone. Niti jedno ronilačko računalo ne može uzeti u obzir urone koji su obavljeni bez računala. Stoga ronjenje do četiri dana prije prve upotrebe računala može uzrokovati netočne informacije i mora se izbjegavati.

UPOZORENJE:

NEMOJTE IZLAGATI NITI JEDAN DIO RONILAČKOG RAČUNALA PLINSKOJ MJEŠAVINI U KOJOJ IMA VIŠE OD 40 % KISIKA! Zrak obogaćen većim udjelom kisika predstavlja opasnost od požara ili eksplozije, odnosno teške ozljede ili smrti.

UPOZORENJE:

NEMOJTE RONITI S PLINSKIM MJEŠAVINAMA AKO NISTE OSOBNO PROVJERILI SADRŽAJ BOCE I UNIJELI ANALIZIRANU VRIJEDNOST U RONILAČKO RAČUNALO! Ako ne provjerite sadržaj boce i ne unesete odgovarajuće vrijednosti za plin u ronilačko računalo, informacije o planu ronjenja bit će neispravne.

UPOZORENJE:

Upotreba softvera planera ronjenja nije zamjena za odgovarajuću ronilačku obuku. Ronjenje s miješanim plinovima podrazumijeva opasnosti s kojima ronioci koji rone sa zrakom nisu upoznati. Za ronjenje s Trimixom, Helioxom i Nitroxom ili svim navedenima ronioci moraju proći specijaliziranu obuku za određenu vrstu ronjenja.

UPOZORENJE:

Nemojte koristiti Suunto USB kabel u područjima sa zapaljivim plinovima. To može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE:

Nemojte rastavljati niti na bilo koji način mijenjati Suunto USB kabel. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

UPOZORENJE:

Nemojte koristiti USB kabel Suunto ako su kabel ili njegovi dijelovi oštećeni.

UPOZORENJE:

Svoj uređaj možete puniti samo pomoću USB adaptera koji su u skladu s normom IEC 60950-1 za ograničeni izvor napajanja. Adapteri koji nisu u skladu s navedenom normom predstavljaju opasnost od nastanka požara i ozljede te mogu oštetiti vaš uređaj Suunto.

OPREZ:

NEMOJTE dopustiti da priključni pinovi USB kabela dodiruju vodljive površine. Može doći do kratkog spoja na kabelu zbog čega postaje neupotrebljiv.

NAPOMENA:

Vaše ronilačko računalo Suunto uvijek treba imati najnoviji softver s ažuriranjima i unaprjeđenjima. Prije svakog odlaska na ronjenje www.suunto.com/support provjerite je li tvrtka Suunto izdala novo ažuriranje softvera za vaš uređaj. Kada bude dostupno, trebate ga instalirati prije ronjenja. Ažuriranja se čine dostupnima radi unaprjeđenja vašeg korisničkog doživljaja i dio su filozofije neprestanog razvoja proizvoda i unaprjeđenja tvrtke Suunto.

Izroni u hitnom slučaju

U malo vjerojatnom slučaju da dođe do kvara ronilačkog računala tijekom zarona, slijedite mjere opreza koje vam je dala ovlaštena agencija za ronilačku obuku za trenutan i siguran izron.

Table of Content