Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Korisnički vodič

Ronjenje na nadmorskoj visini

Postavka nadmorske visine automatski prilagođava izračun dekompresije prema navedenom rasponu nadmorskih visina. Tu postavku možete pronaći u odjeljku Dive settings » Parameters » Altitude i odabrati jedan od triju raspona:

  • 0 – 300 m (0 – 980 ft) (zadano)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)

Zbog toga se znatno smanjuju dopuštena ograničenja bez dekompresijskih zastanaka.

Atmosferski tlak niži je na većim nadmorskim visinama nego na razini mora. Nakon putovanja na veću nadmorsku visinu imat ćete dodatnog dušika u tijelu u usporedbi s ravnotežom na originalnoj visini. Taj „dodatni” dušik otpušta se postupno tijekom vremena i uspostavlja se ravnoteža. Suunto preporučuje da se prilagodite novoj nadmorskoj visini na način da pričekate najmanje tri sata prije urona.

Prije ronjenja na velikoj nadmorskoj visini morate prilagoditi postavke nadmorske visine na ronilačkom računalu da bi se visoka nadmorska visina uzela u obzir za izračun. Maksimalni parcijalni tlakovi dušika koje dopušta matematički model ronilačkog računala smanjuju se prema nižem okolnom tlaku.

UPOZORENJE:

Putovanje na veću visinu može privremeno prouzročiti promjenu ravnoteže otopljenog dušika u tijelu. Suunto preporučuje da se prilagodite novoj nadmorskoj visini prije ronjenja. Važno je i da ne putujete na izrazito velike nadmorske visine odmah nakon ronjenja da biste smanjili rizik od dekompresijske bolesti.

UPOZORENJE:

POSTAVITE TOČNU POSTAVKU NADMORSKE VISINE! Prilikom ronjenja na nadmorskim visinama većim od 300 m (980 ft) postavka nadmorske visine mora se točno odabrati da bi računalo moglo izračunati dekompresijski status. Ronilačko računalo nije namijenjeno upotrebi na nadmorskim visinama većim od 3000 m (9800 ft). Neodabiranjem točne postavke nadmorske visine ili ronjenjem iznad ograničenja maksimalne nadmorske visine očitavaju se pogrešni podaci za ronjenje i planiranje.

NAPOMENA:

Ako uzastopno (sukcesivno) ronite na nadmorskoj visini koja se razlikuje od nadmorske visine prethodnog urona, promijenite postavku nadmorske visine na odgovarajuću za sljedeći uron nakon što prethodni završi. Time se osiguravaju točniji izračuni tkiva.

Table of Content