Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto EON Steel Brukerveiledning 3.0

Dykkemoduser

Suunto EON Steel har fire dykkemoduser som standard: Air/Nitrox, Trimix, CCR og Gauge (bunntimer). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.

dive modes eon steel

MERK:

Suunto EON Steel viser alle dykkemodusnavn på engelsk. Du kan endre dykkemodusnavn via Suunto-appen.

MERK:

Air/Nitrox-modus er som standard i grafisk stil, og alle andre i klassisk stil. Du kan endre denne og andre innstillinger samt opprette flere dykkemodi med Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du opprette nye eller eksisterende dykkemodi, endre layouten på skjermen, endre innstillinger for helium og multigass og endre dykktype (OC/CC).

Dekompresjonsalgoritmen som brukes i Suunto EON Steel er Suunto Fused™ RGBM 2. For mer informasjon om algoritmen, se Dekompresjonsalgoritme.

Luft/Nitrox-modus

Som standard er Air/Nitrox-modus for dykking med vanlig luft og dykking med oksygenberikede gassblandinger.

Dykke med Nixtrox-gassblanding gjør at du kan øke knapptider eller redusere risikoen for dekompresjonssykdom. Suunto EON Steel gir deg informasjon for å justere ditt dykk og holde seg innenfor sikre grenser.

Når du dykker med Nitrox-gassblanding må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto EON Steel. Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier. Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (23 psi).

MERK:

Når du dykker med Nitrox-gassblanding, anbefaler Suunto endringen av det delvise trykket til 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-modus har to visninger som standard:

 • Ingen deko

  no deco steel

 • Kompass

  compass steel

Etter tilpasning i Suunto-appen, blir to andre visninger tilgjengelige:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  TankPressView

 • Tidtaker

  airnitrox timer view steel

MERK:

Dykkemodusen Air/Nitrox har kun én aktiv gass som standard. Du kan endre denne gassen i enhetens meny, der O2-prosent og pO2-verdien kan endres. For å muliggjøre dykking med mer enn én gass, må du aktivere multigassdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Flere gasser. Etter dette trinnet kan du legge til flere gasser i menyen Gasser. Gassinnstillinger kan også tilpasses i Suunto-appen.

Trimix-modus

Trimix-dykkemodus er for dykking med pustegass bestående av oksygen, nitrogen og helium. Når helium er tilsatt, kan du lage gassblandinger som er optimale for dykket ditt.

Trimix-modus er vanligvis for dype dykk med lengre dykketid .

Trimix-modus har to visninger som standard:

 • Ingen deko

  trimix nodeco view

 • Kompass

  trimix compass view

Etter tilpasning i Suunto-appen, blir to andre visninger tilgjengelige:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

 • Tidtaker

MERK:

I Trimix-modus, har Suunto EON Steel automatisk slått på alternativet for flere gasser.

MERK:

Når du dykker med helium aktivert, er dypstopp på som standard, og det kan ikke slås av.

CCR-modus

CCR er en dykkemodus for rebreather-dykking.

Når du velger CCR-modus, vil enheten din ha to forskjellige gassmenyer: CC-gass (lukket-krets-gasser) og OC-gasser (åpen-krets-gasser). For mer informasjon om dykking i CCR-modus, se Rebreather-dykking.

CCR-modus har to visninger som standard:

 • Ingen deko

  ccr nodeco steel

 • Kompass

  ccr compass steel

Etter tilpasning i Suunto-appen, blir to andre visninger tilgjengelige:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

 • Tidtaker

MERK:

Når du dykker med helium aktivert, er dypstopp på som standard, og det kan ikke slås av.

Måler-modus

Bruk Suunto EON Steel som en bunntimer med Gauge.

Gauge-modus er kun en bunntidtaker. Den bruker ikke noen dekompresjon-algoritme, og inkluderer ikke dekompresjon-informasjon eller beregninger.

Gauge-modus har to visninger som standard:

 • Tidtaker

  gauge default view

 • Kompass

  Gauge compass eon

En tredje visning er tilgjengelig etter at Suunto-appen har blit tilpasset:

 • Tanktrykk – for mer informasjon om hva som vises på skjermen, se Tanktrykk.
MERK:

Etter dykking i Gauge-modus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker på nytt i Air/Nitrox, Trimix eller CCR-modus, blir ikke dykkealgoritmen og dekompresjonsberegningen tilgjengelig og Låst blir vist på skjermen.

MERK:

Låst-tiden settes tilbake til 48 timer hvis du starter et nytt dykk mens enheten er låst.

Table of Content