Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Brukerveiledning 3.0

Rebreather-dykking

Som standard har Suunto EON Steel én modus dedikert til rebreather-dykk, CCR-modusen. Denne modusen bruker faste høy-/lav-settpunktverdier, som du kan endre i dykkecomputeren eller via Suunto-appen.

Suunto anbefaler at du bruker klassisk eller grafisk stil ved rebreather-dykking. Du kan imidlertid bruke fremhevet visning og tilpasse felt dersom du ønsker det.

Beregning av et fast settpunkt gjør det mulig å bruke Suunto EON Steel som backup-dykkecomputer under rebreather-dykk. Den verken kontrollerer eller overvåker rebreather-enheten på noen måte.

Når du velger tilpasset multigassmodus for CCR (rebreather med lukket krets), i innstillingene for dykkemodus, blir gassmenyen delt i to: CC-gass (lukket-krets-gasser) og OC-gasser (åpen-krets-gasser).

MERK:

For rebreather-dykk skal Suunto EON Steel kun brukes som backup-enhet. Hovedkontrollen og -overvåkingen av gassene skal gjøres via selve rebreather-enheten.

Lukket krets-gasser

På et rebreather-dykk trenger du minst to lukkede gasser: den ene er tanken din med ren oskygen, den andre er et fortynningsmiddel. Du kan definere flere fortynningsgasser etter behov.

Du kan legge til kun fortynningsgasser i gasslisten. Som standard antar Suunto EON Steel at det blir brukt oksygen, så dette vises ikke i gasslisten.

Den riktige oksygen- og heliumprosenten i fortynningsgassene i sylinderne for fortynningsgass må alltid angis i dykkecomputeren (eller via Suunto-appen) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Fortynningsgasser som brukes under et rebreather-dykk, vises under CC-gass på hovedmenyen.

Åpen krets-gasser

Som med fortynningsgasser må du alltid definere riktige oksygen- og heliumprosenter for bailout-gass for alle sylindre (og ytterligere gasser) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Bailout-gasser for et rebreather-dykk er definert under OC-gasser på hovedmenyen.

Settpunkter

Din tilpassede modus for rebreather-dykking har to settpunktverdier, høyt og lavt. Begge kan konfigureres:

 • Lavt settpunkt: 0,4 – 0,9 (standard: 0,7)
 • Høyt settpunkt: 1,0 – 1,5 (standard: 1,3)

Du trenger vanligvis ikke å endre standardverdiene for settpunkt. Du kan imidlertid endre dem etter behov, enten i Suunto-appen eller under hovedmenyen.

For å endre settpunktverdier i Suunto EON Steel:

 1. I overflatemodus holder du inn midtknappen for å gå til hovedmenyen.
 2. Bla til Settpunkt med den øvre knappen, og velg med midtknappen.
 3. Bla til Lavt settpunkt elle Høyt settpunkt og velg med midtknappen.
 4. Juster settpunktverdien med den øvre eller nedre knappen, og bekreft med midtknappen.
 5. Hold midtknappen inne for å lukke menyen.

Skifte mellom settpunkter

Settpunkt kan skiftes automatisk etter dybden. Som standard er skiftedybden for lav settpunkt 4,5 meter, og skiftedybden for høyt settpunkt er 21 meter.

Automatisk skifte mellom settpunkter er som standard avslått for lavt settpunkt, og påslått for høyt settpunkt.

For å endre automatisk skifte mellom settpunkter i Suunto EON Steel:

 1. I overflatemodus holder du midtknappen ine for å gå til hovedmenyen.
 2. Bla til Settpunkt med den øvre knappen, og velg med midtknappen.
 3. Bla til Skift lavt eller Skift høyt og velg med midtknappen.
 4. Juster dybdeverdien for settpunktskifte med den nedre eller øvre knappen, og bekreft med midtknappen.
 5. Hold midtknappen inne for å lukke menyen.

Hurtigmeldinger vises for å angi når settpunktet er skiftet.

SetpointSwitched

Under et rebreather-dykk kan du også bytte til et egendefinert settpunkt når som helst.

Endre til et egendefinert settpunkt:

 1. Når du dykker i rebreather-modus, holder du midtknappen inne for å gå til hovedmenyen.
 2. Bla til Tilpasset settpunkt og velg med midtknappen.
 3. Juster settpunktverdien etter behov med den øvre eller nedre knappen, og bekreft med midtknappen.

En hurtigmelding bekrefter skifte av settpunkt.

CustomSetpoint

MERK:

Når du endrer til et egendefinert settpunkt, vil automatisk skifte mellom settpunkter slås av for resten av dykket.

Bailout-gass

Hvis du under et rebreather-dykk mistenker en defekt, bør du bytte til en bailout-gass og avbryte dykket.

Skifte til en bailout-gass:

 1. Hold midtknappen nede for å åpne hovedmenyen.
 2. Bla til OC-gasser og velg med midtknappen.
 3. Bla til ønsket bailout-gass og velg med midtknappen.

Når en bailout-gass er valgt, vil settpunktfeltet erstattes med pO2-verdien til den valgte åpen krets-gassen.

bailout

Dersom defekten korrigeres eller dykkesituasjonen normaliserer seg på annet vis, kan du skifte tilbake til en fortynningsgass ved hjelp av samme prosedyren som beskrevet overfor, men da velger du fra CC-gasser.

Table of Content