Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Vise og låse logger

Logger registrert av loggopptakeren i altimeter, Barometer eller depth meter-profilen blir lagret i logbook. Du kan lagre opptil 10 logger. En ny logg erstatter alltid den eldste loggen i logbook. For å lagre logger, kan du låse dem. Lock icon core vises når en logg er låst. Du kan bare låse opp til 9 logger.

Når du går inn i logbook, blir du vist antall ulåste logger. Deretter kan du velge enten å vise eller låse logger.

Når du viser logger, blir du først vist en liste over tilgjengelige logger, komplett med klokkeslett og datoer. Du kan rulle og deretter gå inn i hver logg for å vise dens sammendragsinformasjon og detaljer.

Vise logger

Når du viser loggsammendrag, blir du vist

 • Et sammendragsdiagram, registreringstidspunkt og høyeste punkt
 • Total nedstigning, nedstigningens varighet, gjennomsnittlig nedstigningshastighet
 • Total oppstigning, oppstigningens varighet, gjennomsnittlig oppstigningshastighet
 • Høydemålers delt tid (total loggvarighet fra start) og rundetider (varighet siden forrige rundetid)

Når du viser loggdetaljer, blir du vist:

 • Et diagram over endringene i høyde
 • Tid for registrering
 • Høyde/dybde på registreringstidspunktet

Slik viser du logger:

 1. I memory, velger du logbook.
 2. Velg en logg fra listen.
 3. Velg View.
 4. Bytt mellom loggsammendrag med + og - Light.
 5. Vis loggdetaljer med Mode.
 6. Øk og reduser rullehastigheten og endre retning med + og - Light. Stopp med Mode.
MERK:

Når du ruller diagrammet, er gjeldende posisjon i midten av diagrammet.

MERK:

Bare høydemålerlogger inkluderer sammendrag.

Låse og låse opp logger

Slik låser eller låser du opp logger:

 1. I memory, velger du logbook.
 2. Velg en logg fra listen.
 3. Velg Lock / Unlock.
 4. Lås / lås opp loggen med Mode ELLER Avbryt med View).

Table of Content