Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Endre generelle innstillinger

I General angir du generelle innstillinger, inkludert:

 • button tone: av/på
 • tone guide: av/på
 • backlight: lys-tast / vilkårlig tast
 • language: Engelsk, fransk, spansk, tysk

For å gå inn i General i Menu:

 1. Gå inn i Menu ved å holde Mode inne i Time , Alti & Baro eller Compass-modus.
 2. Rull ned til General ved hjelp av - Light.
 3. Gå inn med Mode.

Tastetone

I Button tone slår du tastetonen av eller på. En tastetone avgis hver gang en tast trykkes, og bekrefter altså en handling.

 1. I General, velger du Button tone.
 2. Slå tastetonen av eller på med + og - Light.

Toneguider

I tone guide slår du toneguider av eller på. Du vil høre toneguider når:

 • Du endrer en innstillingsverdi
 • Du angir høydereferanseverdien
 • Du starter eller stopper loggopptakeren
 • Du markerer et høydepunkt når du registrerer logger
 • Du starter eller stopper stoppeklokken
 • Enheten bytter mellom altimeter og Barometer-profilen når du bruker automatic-profilen.

Slik slår du toneguider av eller på:

 1. I General, velger du Tone guides.
 2. Slå toneguidene på eller av med + og - Light.

Bakgrunnsbelysning

I Backlight veksler du mellom to forskjellige lysfunksjoner: hvilken som helst knapp og lys-knappen.

Slik setter du bakgrunnslyset til normal eller normal bruk:

 1. I General, velger du Backlight.
 2. Bytt bakgrunnslyset mellom light button og any button med + og - Light.

Når light button er valgt, kan du aktivere bakgrunnslyset ved hjelp av - Light. Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i Time, Alti & Baro eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil deretter aktiveres inntil du går ut av Menu.

Når any button er valgt, aktiveres bakgrunnslyset hver gang du trykker på en tast.

Språk

I Language velger du språk for Suunto Essential-brukergrensesnittet (engelsk, tysk, fransk eller spansk).

Slik velger du et språk:

 1. I General, velger du Language.
 2. Velg et språk fra listen med + og - Light.

Aktivere tastelåsen

Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde -Light inne. Når tastelåsen er aktivert, angis det med et låsesymbol icon button lock .

MERK:

Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.

Table of Content