Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Hvordan Alti & Baro fungerer

Hvis du vil oppnå riktige avlesninger fra Alti & Baro, er det viktig å forstå hvordan Suunto Essential beregner høyde og lufttrykk ved havets overflate.

Suunto Essential måler absolutt lufttrykk kontinuerlig. Basert på denne målingen og referanseverdier beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.

FORSIKTIG:

Hold området rundt sensoren fritt for støv og sand. Ikke før inn noen gjenstander i sensoråpningene.

Få riktige avlesninger

Hvis du driver en utendørsaktivitet som krever at du kjenner lufttrykket, må du angi referanseverdien for høydemåling på stedet ditt. Denne finner du på de fleste topografiske kart. Din Suunto Essential vil nå gi deg de riktige avlesningene.

Hvis du vil oppnå riktige høydemåleravlesninger, må du angi en referanseverdi for lufttrykket ved havets overflate. Referanseverdien for lufttrykket ved havets overflate på stedet ditt kan finnes i værdelen i en lokal avis eller på webområdene til nasjonale meteorologiske tjenester.

Absolutt lufttrykk måles konstant Absolutt lufttrykk + høydereferanse = lufttrykk ved havets overflate

* Absolutt lufttrykk + referanseverdi for lufttrykk ved havets overflate = høyde *

Endringer i lokale værforhold vil påvirke høydeavlesninger. Hvis det lokale været endres ofte, er det tilrådelig å tilbakestille gjeldende høydereferanseverdi ofte, helst før du starter reisen når referanseverdiene er tilgjengelige. Hvis det lokale været er stabilt, behøver du ikke å angi referanseverdier.

Få feilaktige avlesninger

Altimeter -profil + stillstand + værendring

Hvis altimeter-profilen er på over lengre tid og det er registrert en fast plassering på enheten samtidig som det lokale været endres, vil enheten gi feilaktige høydeavlesninger.

Altimeter -profil + endring av høyde + værendring

Hvis altimeter-profilen er på og været endres ofte mens du beveger deg opp eller ned i høyden, vil enheten gi deg feilaktige avlesninger.

Barometer -profil + endring i høyde

Hvis Barometer-profilen er på over en lengre tidsperiode mens du beveger deg opp eller ned i høyden, antar enheten at du fortsatt står stille, og tolker endringene i høyde som endringer i lufttrykk ved havoverflaten. Den vil derfor gi deg feilaktige avlesninger av lufttrykket ved havoverflaten.

Det er din andre dag på en todagers tur. Du innser at du glemte å bytte fra Barometer-profilen til Altimeter-profil da du begynte å bevege deg på morgenen. Du vet at gjeldende høydeavlesninger fra er feilaktige. Du drar derfor til nærmeste plassering på det topografiske kartet som det tilbys en høydereferanse for. Du korrigerer din høydereferanseverdi i tilsvarende. Dine høydeavlesninger er riktige igjen.

Table of Content