Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Bruke høydemålerprofil

altimeter-profilen beregner høyde basert på referanseverdiene. Referanseverdiene kan enten være lufttrykket ved havets overflate eller en tidligere referanseverdi for høydepunkt. Når altimeter -profilen er aktivert, er ordet Alti understreket i displayet.

Når altimeter-profilen er aktivert, har du tilgang til følgende visninger med View:

 • Loggopptaker: registrerer høydeendringer i logger
 • Høydeforskjellmåler: måler høydeforskjellen fra et innstilt punkt
 • Temperatur: måler gjeldende temperatur
 • Tom: ingen tilleggsinformasjon

Using altimeter profile

Bruke høydeforskjellsmåler

Høydeforskjellsmåleren viser forskjellen i høyde mellom et innstilt punkt og din gjeldende posisjon. Denne funksjonen er spesielt nyttig for fjellklatring, for eksempel når du vil spore fremdriften med hensyn til klatret høyde.

Slik bruker du høydeforskjellsmåleren:

 1. I modusen Alti & Baro velger du visningen høydeforskjellsmåler.
 2. Start, stopp og start på nytt med Start Stop.
 3. Hold + inne for å tilbakestille.

Du skal begynne å bestige et fjell som er 1000 meter høyt. Du ønsker å sjekke fremdriften mens du klatrer, så du aktiverer høydeforskjellsmåleren på din . Du begynner å klatre og sjekker fra tid til annen høyden for å se hvor langt unna neste sjekkpunkt du er. På et tidspunkt begynner du å bli trøtt. Du sjekker høyden og ser at det fortsatt gjenstår mye klatring. Kanskje du må tenke gjennom ditt neste sjekkpunkt igjen.

Registrere logger

Loggopptakeren lagrer alle dine bevegelser i høyden mellom start- og stopptidspunkter. Hvis du holder på med en aktivitet der høyden endres, kan du registrere høydeendringer og vise den lagrede informasjonen senere.

Du kan også angi høydemerker (runder) slik at du kan vise varigheten og oppstignings-/nedstigningshøyden mellom ditt forrige merke og gjeldende merke. Merkene dine lagres i minnet, og du har tilgang til dem senere.

Slik registrerer du en logg:

 1. I modusen Alti & Baro velger du loggopptakervisning.
 2. Start, stopp og start på nytt med Start Stop.
 3. Når du registrerer en logg, angir du runder med +.
 4. Hold + inne for å tilbakestille (dette kan bare skje når opptakeren er stoppet).

Logg høydeforskjell: viser det målte høydeavviket mellom et loggstartpunkt og et loggsluttpunkt med følgende ikoner:

I ekstravisningene:
Recording icon 1vises når høyden er over startpunktet.
Recording icon 2vises når høyden er den samme som startpunktet.
Recording icon 3vises når høyden er under startpunktet.
Recording icon 4vises når du ser på hvor stor oppstigningen er fra loggstarten.
Recording icon 5vises når du ser hvor stor nedstigningen er fra loggstarten.

Høydepunkter registreres i henhold til registreringsintervallet du har valgt (se Velge registreringsintervall).

Slik endrer du registreringsfrekvensen:

 1. I Menu, velger du memory.
 2. Velg rec interval.
 3. Endre registreringsfrekvensen med + og - Light.
MERK:

Et anslag over hvor mye tid du kan registrere vises i nederste del av displayet når du blar gjennom registreringsfrekvensene. De faktisk registrerte varighetene kan variere litt avhengig av aktiviteten din i registreringsperioden.

Du har tilgang til din historikk over registrerte logger, medregnet loggdetaljer, fra logbook i Menu (se Vise og låse logger).

TIPS:

Når du har stoppet loggopptakeren, kan du åpne loggboken og vise dine gjeldende registreringer før du tilbakestiller opptakeren.

Table of Content