Odwrócenie kolorów wyświetlacza

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Odwrócenie kolorów wyświetlacza

W urządzeniu Suunto Ambit2 R można odwrócić kolory wyświetlacza, aby odcienie jasne były ciemne i odwrotnie.

Aby odwrócić kolory wyświetlacza, w ustawieniach:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić ustawienia General (Ogólne).
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Tones/display (Tony/Wyświetlacz).
  4. Przewiń do pozycji Invert display (Odwróć kolory wyświetlacza) za pomocą przycisku Start Stop i zatwierdź przyciskiem Next.

inverting display

PORADA:

Istnieje także możliwość odwrócenia wyświetlacza produktu Suunto Ambit2 R przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku View w trybie Time (Czas), trybie sportowym, nawigacji lub korzystania ze stopera i liczników.