Uwaga dotycząca patentów

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Uwaga dotycząca patentów

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony procedurą zgłoszeń patentowych oraz odpowiadającymi jej przepisami krajowymi: US 11/169 712, US 12/145 766, US 61/649 617, US 61/649 632, FI20116231, USD 603 521, EP 11008080, EU 001296636-0001/0006, 001332985-0001 lub 001332985-0002 USD 29/313 029, USD 667 127 (pas do pomiaru tętna: US 7 526 840, US 11/808 391, US 13/071 624, US 61/443 731). Zgłoszono także inne wnioski patentowe.