Korzystanie z pasa do pomiaru tętna

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Korzystanie z pasa do pomiaru tętna

Podczas treningu można korzystać z pasa do pomiaru tętna. W takim przypadku urządzenie Suunto Ambit2 R dostarcza dodatkowych informacji na temat uprawianego sportu.

Korzystanie z pasa do pomiaru tętna pozwala uzyskać podczas treningu następujące informacje:

 • tętno w czasie rzeczywistym
 • przeciętne tętno w czasie rzeczywistym
 • wykres tętna
 • kalorie spalone podczas treningu
 • wskazówki pozwalające ćwiczyć z zachowaniem ustalonych limitów tętna
 • Szczytowy efekt treningowy

Korzystanie z pasa do pomiaru tętna po zakończeniu treningu pozwala uzyskać następujące informacje dodatkowe:

 • kalorie spalone podczas treningu
 • przeciętne tętno
 • szczytowe tętno
 • czas odpoczynku

Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału tętna

W razie utraty sygnału tętna należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy pas do pomiaru tętna jest założony prawidłowo (patrz Zakładanie pasa do pomiaru tętna).
 • Sprawdź, czy miejsca pasa, w których znajdują się elektrody, są zwilżone.
 • Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, wymień baterię pasa.
 • Przeprowadź ponownie parowanie pasa z zegarkiem (patrz Parowanie czujnika POD / pasa do pomiaru tętna).
 • Regularnie pierz w pralce tekstylną część pasa do pomiaru tętna.