Regulacja kontrastu wyświetlacza

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć kontrast wyświetlacza urządzenia Suunto Ambit2 R.

Aby dostosować kontrast wyświetlacza w ustawieniach:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić ustawienia General (Ogólne).
  3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Tones/display (Tony/Wyświetlacz).
  4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Display contrast (Kontrast wyświetlacza) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  5. Przycisk Start Stop służy do zwiększania, a przycisk Light Lock do zmniejszania kontrastu.
  6. Wróć do menu ustawień, używając przycisku Back Lap, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść z menu opcji.

adjusting display contrast