Wprowadzenie

Suunto Ambit3 Sport Podręcznik użytkownika - 2.4

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Przyciski i menu

Urządzenie Suunto Ambit3 Sport jest wyposażone w pięć przycisków, które umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji.

buttons Ambit3

Start Stop:

 • dostęp do menu startowego
 • rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie treningu oraz licznik
 • zwiększanie wartości lub przewijanie menu w górę
 • naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zatrzymanie rejestrowania i zapisanie treningu

Next:

 • zmiana ekranów
 • akceptacja ustawienia
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu wyświetlenia lub opuszczenia menu opcji
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu wyświetlenia lub opuszczenia menu opcji w trybach sportowych

Light Lock:

 • włączanie podświetlenia
 • zmniejszanie wartości lub przewijanie menu w dół
 • naciśnięcie i przytrzymanie w celu zablokowania lub odblokowania przycisków

View:

 • zmiana widoku dolnego wiersza
 • przytrzymaj wciśnięty, aby przełączać wyświetlacz z jasnego widoku na ciemy i odwrotnie
 • przytrzymaj wciśnięty, aby przejść do skrótów (patrz Skróty)

Back Lap:

 • powrót do poprzedniego menu
 • dodawanie okrążenia podczas treningu
PORADA:

Podczas zmian wartości można zwiększyć prędkość ich przewijania przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Start Stop lub Light Lock.