Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak sparować zegarek Suunto z aplikacją Suunto dla telefonu iPhone?

Dowiedz się, jak sparować zegarek Suunto 3 Fitness, Suunto 9 lub Spartan z aplikacją Suunto.

Ponieważ niektóre kroki wymagają wykonania działań w aplikacji, możesz otworzyć ten sam artykuł często zadawanych pytań w naszej witrynie internetowej lub obejrzeć krótki film instruktażowy w serwisie YouTube .

 

Przygotuj zegarek Suunto do parowania:

 1. Uaktywnij zegarek poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.
 2. Upewnij się w menu Settings (Ustawienia), że:

  - Tryb samolotowy jest wyłączony: Connectivity (Łączność) > Airplane mode (Tryb samolotowy) (przełącznik jest szary).
  - Wykrywanie jest włączone: Connectivity (Łączność) > Discovery (Wykrywanie) (przełącznik jest zielony).
  - Oszczędzanie energii jest wyłączone (tylko Suunto 9): Setting (Ustawienia) > General (Ogólne) > Power saving (Oszczędzanie energii) (przełącznik jest szary)

  Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony.Upewnij się, że wykrywanie jest włączone.

 3. Upewnij się, że tryb Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) jest wyłączony (tylko zegarki Spartan i Suunto 3 Fitness z oprogramowaniem w wersji 2.2.18 lub starszej): Otwórz menu skrótów na ekranie zegarka trzymając przyciśnięty środkowy przycisk. Wyłącz tryb Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) – przełącznik jest szary.

Rozpocznij proces parowania na telefonie:

 1. Jeśli na telefonie jest zainstalowana aplikacja Suunto Movescount, odinstaluj aplikację Movescount. Używanie obu aplikacji równocześnie spowoduje problemy z łącznością.
  Dowiedz się więcej o tym, jak używać aplikację Suunto razem z aplikacją Suunto Movescount.

 2. Uruchom aplikację Suunto i dotknij ikony zegarka, aby przejść do trybu zegarka. Włącz Bluetooth.
  Ikona zegarka w aplikacji Suunto.
 3. Gdy zegarek Suunto pojawi się na liście zegarków, dotknij opcję PAIR (Paruj). Jeśli na liście jest więcej niż jeden zegarek, wybierz właściwy na podstawie numeru seryjnego widocznego z tyłu zegarka.
  Sparuj zegarek z aplikacją Suunto.

 4. Wprowadź klucz dostępu, widoczny na zegarku, w polu parowania na urządzeniu mobilnym, a następnie wciśnij PAIR (Paruj).
  Wprowadź klucz dostępu widoczny na zegarku.    Klucz dostępu na zegarku.

 5. Poczekaj na ukończenie parowania. Może to potrwać kilka minut.
  Zegarek jest sparowany.

 

Czy występują problemy z parowaniem?

Dowiedz się więcej o krokach rozwiązywania problemów dotyczących najczęstszych problemów z parowaniem.

POKREWNE ARTYKUŁY: