Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak sparować zegarek Suunto z aplikacją Suunto dla telefonu iPhone?

Dowiedz się, jak sparować zegarek Suunto 5, Suunto 3 Fitness, Suunto 9 lub Spartan z aplikacją Suunto.

Czy czytasz ten tekst w aplikacji Suunto? Niektóre kroki będą wymagały wykonania czynności w aplikacji Otwórz ten sam artykuł wśród często zadawanych pytań na naszej stronie internetowej.

 

Przygotuj zegarek Suunto do parowania:

 1. Uaktywnij zegarek poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.
 2. Jeśli zegarek został sparowany z innym telefonem lub inną aplikacją mobilną, np. Suunto Movescount, zapomnij aplikację. Przejdź do obszaru Settings (Ustawienia) > Connectivity (Łączność) > Paired devices (Sparowane urządzenia). Jeśli na liście znajduje się aplikacja MobileApp, naciśnij środkowy przycisk i wybierz opcję Forget (Zapomnij).
 3. Upewnij się w menu Settings (Ustawienia), że:

  - Tryb samolotowy jest wyłączony: Łączność > Tryb samolotowy (przełącznik jest szary).
  - Wykrywanie jest włączone: Łączność > Wykrywanie (przełącznik jest zielony).
  - Tryb oszczędzania energii jest wyłączony (tylko modele Spartan, Suunto 5, Suunto 9): Ustawienia > Ogólne > Oszczędzanie energii (przełącznik jest szary)

  Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony.Upewnij się, że wykrywanie jest włączone.

 4. Upewnij się, że tryb Nie przeszkadzać jest wyłączony: Otwórz menu skrótów na ekranie zegarka trzymając przyciśnięty środkowy przycisk. Wyłącz tryb Nie przeszkadzać (przełącznik jest szary).

Rozpocznij proces parowania na telefonie:

 1. Jeśli na telefonie jest zainstalowana aplikacja Suunto Movescount, odinstaluj aplikację Movescount. Używanie obu aplikacji równocześnie spowoduje problemy z łącznością.
  Dowiedz się więcej, jak używać aplikację Suunto razem z aplikacją Suunto Movescount.

 2. Uruchom aplikację Suunto i dotknij ikonę zegarka’, aby przejść do trybu zegarka.  Włącz Bluetooth.
  Ikona zegarka w aplikacji Suunto.
 3. Gdy zegarek Suunto pojawi się na liście zegarków, dotknij opcję PAIR (Paruj). Jeśli na liście jest więcej niż jeden zegarek, wybierz właściwy na podstawie numeru seryjnego widocznego z tyłu zegarka.
  Sparuj zegarek z aplikacją Suunto.

 4. Wprowadź klucz dostępu, widoczny na zegarku, w polu parowania na urządzeniu mobilnym, a następnie dotknij opcję PAIR (Paruj).
  Wprowadź klucz dostępu widoczny na zegarku.    Klucz dostępu na zegarku.

 5. Poczekaj na ukończenie parowania. Może to potrwać kilka minut.
  Zegarek jest sparowany.

 

Czy występują problemy z parowaniem?

Dowiedz się więcej o krokach rozwiązywania najczęstszych problemów z parowaniem.

POWIĄZANE ARTYKUŁY: