Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | GRATIS RETURFRAKT | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto Ambit2 S Användarhandbok - 2.0

Para ihop POD/pulsbälte

Para ihop din Suunto Ambit2 S med en valfri Suunto POD (Bike POD, Power POD, pulsbälte, Foot POD eller Cadence POD) och ANT+ POD för att ta emot ytterligare hastighets-, distans-, power- och cadence-information under träningen. En lista med kompatibla produkter från ANT+ finns på www.thisisant.com/directory.

Du kan para ihop med upp till sex POD samtidigt:

 • tre Bike POD (endast en Bike POD kan användas åt gången)
 • en Cadence POD
 • en Foot POD
 • en Power POD

Om du parar ihop flera POD, kommer Suunto Ambit2 S ihåg senast hopparad POD för respektive POD-typ.

Pulsbältet och/eller POD:en som ingår i Suunto Ambit2 S-paketet har redan parats ihop. Du behöver bara utföra hopparning om du vill använda ett nytt pulsbälte eller en ny POD med klockan.

Så här parar du ihop en POD/ett pulsbälte:

 1. Aktivera POD:en/pulsbältet:
 2. Bike POD: rotera hjulet med monterad Bike POD.
 3. Power POD: rotera pedal eller hjul med monterad Power POD.
 4. Pulsbälte: fukta kontaktytorna och sätt på bältet.
 5. Cadence POD: rotera cykelpedalen med monterad Cadence POD.
 6. Foot POD: luta Foot POD 90 grader.
 7. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 8. Bläddra till Para ihop med Light Lock och bekräfta med Next.
 9. Bläddra mellan tillbehörsalternativen Bike POD, Power POD, HR belt, Foot POD och Cadence POD med Start Stop och Light Lock.
 10. Tryck på Next för att välja en POD eller ett pulsbälte och starta hopparningen.
 11. Håll Suunto Ambit2 S nära din POD/bältet (<30 cm) och vänta tills klockan meddelar att tillbehöret har parats ihop. Om hopparningen misslyckas kan du trycka på Start Stop om du vill göra ett nytt försök, eller på Light Lock om du vill återgå till inställningen för hopparning.

pairing pod Ambit2

OBS:

Du kan para ihop olika typer av power POD med din Suunto Ambit2 S. För ytterligare information, se bruksanvisningen för din power POD.

TIPS:

Du kan också aktivera pulsbältet genom att fukta det och trycka på de två elektrodkontaktytorna.

Felsökning: Hopparning med pulsbältet misslyckas

Om hopparning med pulsbältet misslyckas, kan du pröva följande:

 • Kontrollera att bandet är anslutet till modulen.
 • Kontrollera att du bär pulsbältet på rätt sätt, se Sätta på pulsbältet.
 • Kontrollera att pulsbältets elektrodkontaktytor är fuktade.

Mer information om hur du parar ihop POD-enheter finns i respektive enhets bruksanvisning.

Innehållsförteckning