Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Essential Användarguide -

Få korrekta avläsningar

För att säkerställa att kompassavläsningarna är korrekta i COMPASS-läget måste du: Kompass

  • kalibrera kompassen på rätt sätt när du uppmanas att göra detta (se Kalibrera kompassen)
  • ställa in korrekt missvisningsvärde
  • hålla enheten vågrätt
  • hålla avstånd från metall (t.ex. smycken) och magnetfält (t.ex. kraftledningar)

Kalibrera kompassen

Enheten måste kalibreras noggrant första gången den används och när batteriet byts ut. Enheten kommer alltid påminna dig när du behöver göra detta.

Så här kalibrerar du kompassen:

  1. Håll enheten vågrätt och luta den inte åt något håll.
  2. Rotera enheten långsamt medsols (ungefär 15 sekunder per varv) tills kompassen är aktiverad.
OBS:

Om du upptäcker avvikelser i kompassen kan du kalibrera om den genom att hålla den vågrätt och sakta rotera den medsols 5–10 gånger medan den är i kompassläget.

TIPS:

Kalibrera om kompassen varje gång du ska använda den för bästa möjliga precision.

Getting right readings

Ställa in missvisningsvärdet

Papperskartor pekar mot den geografiska nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar magneter. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte sammanfaller måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Setting declination value

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttar sig hela tiden en aning och det mest korrekta missvisningsvärdet hittar du på internet (t.ex. www.magnetic-declination.com).

Orienteringskartor är dock ritade i relation till den magnetiska nordpolen. Det innebär att när du använder en orienteringskarta, måste du stänga av missvisningskorrigeringen genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här ställer du in missvisningsvärdet:

  1. I Menu väljer du Compass.
  2. Stäng av missvisningen eller välj W (väst) eller E (öst).
  3. Ställ in missvisningsvärdet med + och - Light.

Innehållsförteckning