Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Vad kan jag göra om visningen av altitud vid dagligt användande på Alti-Baro-displayen på min Suunto Ambit3 Peak är felaktig?

Om din klocka visar fel altitud eller lufttryck på Alti-Baro-displayen på din klocka, kan följande tips lösa problemet:

Kontrollera vilken Alti-Baro-profil som är inställd på klockan. För att förbättra noggrannheten av visning av altitud vid dagligt användande rekommenderar vi att du använder AUTOMATIC (Auto)-profilen. Inställningen kan ändras i din klocka.

Ställa in Alti-Baro-profilen i din klocka:

1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
2. Skrolla till ALTI-BARO med LIGHT och mata in med NEXT.
3. Mata in PROFILE med NEXT.
4. Skrolla till den önskade inställningen med LIGHT och bekräfta med NEXT.

Se till att FusedAlti är aktiverad. Med denna funktion aktiverad kombineras GPS- och barometrisk altitud för att ge en tillförlitligare visning av altitud. Läs mer ianvändarhandbok. När den sätts igång, aktiveras FusedAlti varje gång du påbörjar en träning som använder GPS.

Aktivera FusedAlti:

1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
2. Skrolla till ALTI-BARO med LIGHT och mata in med NEXT.
3. Skrolla till FusedAlti med START och tryck på NEXT för att komma in i menyn.
4. Välj ON med LIGHT och bekräfta med NEXT.

Obs! Under goda förhållanden tar det flera minuter för FusedAlti att aktiveras. Under den tiden visar din klocka den ungefärliga barometriska altituden. Visningen av altitud och altitudhistoria medan du tränar kommer att korrigeras när din verkliga altitud har definierats via FusedAlti.

Ställ in ett nytt referensvärde för altitud. Lär dig ställa in detta värde för din klocka i Ofta ställda frågor
”

Hur ställer man in ett nytt referensvärde för altitud i Ambit3 Peak”.

HITTA MER SUPPORT FÖR: