Vad innebär ”Vänd displayen” i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Vad innebär ”Vänd displayen” i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Med inställningen ”Vänd displayen” kan du ändra displayens riktning så att du kan bära enheten med knapparna till höger eller vänster sida av displayen.

Mer information om funktionen ”Vänd displayen”:

EON Core

  • Suunto EON Core – Vända displayen (video
  • Användarhandbok för Suunto EON Core: Vändbar display

EON Steel

  • Suunto EON Steel – Vända displayen (video
  • Användarhandbok för Suunto EON Steel: Vända displayen

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto EON Core
Suunto EON Steel