Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Vändbar display

Du kan vända på displayen på Suunto EON Steel beroende på om du vill ha knapparna på vänster eller höger sida på dykdatorn. På så sätt blir det lättare att välja vilken arm du vill ha dykdatorn på.

Ändra knapparnas riktning under General (Allmänt) » Device settings (Enhetsinställningar) » Flip display (Vänd display).

Välj Buttons right (Knappar höger) om du vill ha knapparna på höger sida eller Buttons left (Knappar vänster) om du vill ha dem på vänster sida.

Innehållsförteckning