Kan jag navigera med höjd med Suunto Spartan Trainer Wrist HR?

Kan jag navigera med höjd med Suunto Spartan Trainer Wrist HR?

Ja, om rutten har höjdinformation kan du navigera längs rutten med höjd.

Tänk på att Spartan Trainer inte har en trycksensor. Höjdmätaren använder endast GPS-höjd.

GPS-höjden är en uppskattning av din verkliga höjd. Noggrannheten i den här uppskattningen beror i hög grad på de omgivande förhållandena. Allt som blockerar eller stör GPS-signalen kan väsentligt ändra höjduppskattningen.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto Spartan Trainer Wrist HR