Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | GRATIS RETURFRAKT | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Vad är skillnaden mellan en GPS-klocka och en GPS-klocka med barometer?

Viktiga skillnader

 

Suuntos GPS-klockor med barometer såsom Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, Spartan Ultra, Ambit3 Peak, Ambit3 Vertical, Suunto Traverse och Traverse Alpha:

 • Har en inbyggd trycksensor som mäter det omgivande lufttrycket och ger barometriska höjdmätningar
 • Barometrisk höjd ger mer precis höjdinformation och mer precisa värden för uppstigning/nedstigning genom att kombinera GPS-data med barometrisk höjdinformation (FusedAltiTM).
 • En klocka med barometer kan visa utomhusinformation som lufttryck vid havsnivå och har även ett stormlarm.
 • Kan visa höjdinformation på urtavlan i tidsläget.

Läs mer nedan.

 

Suuntos GPS-klockor såsom Suunto 9, Suunto 5, Spartan Sport Wrist HR, Spartan Sport Trainer Wrist HR, Spartan Sport och Ambit3 Run:

 • Beräknar höjd och höjdförändringar (uppstigning/nedstigning) baserat på GPS-information.
 • Kan inte visa utomhusinformation som lufttryck vid havsnivå och har inget stormlarm som kräver en barometer.

Läs mer nedan.

 

 

Suuntos GPS-klockor med barometer

Hur mäter GPS-klockor med barometer höjd och höjdförändringar (uppstigning/nedstigning)?

GPS-klockor med barometer mäter det omgivande lufttrycket för att beräkna höjd och höjdförändringar. Generellt sett blir lufttrycket lägre vid uppstigning och högre vid nedstigning.

Klockan mäter den aktuella höjden baserat på:

 • Det omgivande lufttrycket OCH
 • Ett känt referensvärde för höjd

Om du inte anger ett referensvärde för höjd (känd höjd, lufttryck vid havsnivå eller Automatisk justering med hjälp av FusedAltiTM, beroende på din klocka) kommer höjdvärdet inte vara korrekt. Läs mer om hur du anger ett referensvärde för höjd i bruksanvisningen för din produkt .

När du har angett ett referensvärde för höjd kommer höjdförändringar att påverka höjdvärdet. Observera att även förändringar i väderförhållanden påverkar höjdvärdet. Klockan måste därför kalibreras regelbundet, särskilt under ett träningspass (t.ex. under en vandring). Klockor med tekniken FusedAltiTM, exempelvis Suunto 9 Baro och Spartan Sport Wrist HR Baro, använder funktionen Automatisk justering för kalibrering under ett träningspass. Läs mer i användarhandboken för din produkt under “Alti-Baro” eller “Höjdmätare”.

 

 

Vilka är fördelarna med en GPS-klocka med barometer?

 

Mer precis höjdinformation – FusedAltiTM

GPS-klockor med barometer använder FusedAltiTM, en teknik som Suunto tillämpar för att kombinera GPS-baserad höjd med barometrisk höjd. FusedAltiTM kombinerar fördelarna med båda mätmetoderna och ger mer precisa höjdvärden och värden för uppstigning/nedstigning jämfört med klockor som endast använder GPS.

GPS-baserad höjdmätning reagerar långsammare på höjdförändringar än barometerbaserad höjdmätning, men mätningen störs inte av väderförändringar, vilket kan vara fallet med barometriska höjdmätningar. Barometrisk höjd är precis och reagerar snabbt på plötsliga höjdförändringar i terrängen. FusedAltiTM använder den precisa och snabba profilen för barometrisk höjd och GPS-höjd för att ställa in profilens referensvärde för höjd.

Obs: Du måste kalibrera din klocka genom att ange ett referensvärde för höjd. Utan regelbunden kalibrering kan höjdvärdena bli felaktiga. Läs mer i bruksanvisningen för din produkt under “Alti-Baro” eller “Höjdmätare”.

 

Utomhusinformation

GPS-klockor med barometer har ett stormlarm som reagerar på stora barometriska tryckfall.

 

Höjdmätningar i tidsläge

Den inbyggda barometern visar konstant höjdinformation på urtavlan i tidsläget, medan GPS-klockor endast visar höjdinformation under träningspasset. Detta på grund av att GPS-funktionen är inaktiverad i tidsläget för att förlänga batteritiden.

GPS-klockor med barometer använder en automatisk alti/baro-profil för att avgöra om förändringar i lufttrycket orsakas av förändrade väder- eller höjdförändringar. Klockan justerar värden för höjd eller havsnivå baserat på detta system. På så sätt förändras inte höjdvärden även om GPS:en och FusedAltiTM inte används när klockan är i tidsläget.

 

 

Suuntos GPS-klockor

Hur mäter GPS-klockor höjd och höjdförändringar (uppstigning/nedstigning)?

GPS-klockor baserar endast höjdinformation och värden för uppstigning/nedstigning på GPS-data från satelliter som kretsar kring jorden. Höjdinformationens precision beror till stor del på antalet tillgängliga satelliter, kvaliteten på GPS-signalen och den angivna GPS-inställningen (för batteriläget på Suunto 9 och Suunto 5) på din klocka.

Obs: Använd alltid GPS-precisionen Bäst på klockan innan du påbörjar ett träningspass.

Suunto 9 och Suunto 5 definieras GPS-precisionen av inställningen för batteriläget. För att använda GPS-precisionen Bäst väljer du Prestanda under Alternativ > Batterilägen innan du påbörjar ett träningspass.
Läs “Hur får jag ut så mycket som möjligt av batterilägena?” och “På vilket sätt påverkar GPS-precisionen i batteriläget registreringen av mitt träningspass?” för mer information.

Spartan-klockor rullar du ner till Alternativ på startskärmen för träning och väljer GPS-precision och sedan Bäst.
Läs mer om GPS-precision i användarhandboken för din produkt under “GPS-precision och energiförbrukning”.

 

Vilka faktorer påverkar kvaliteten på GPS-signalen?

Styrkan på GPS-signalen påverkas av olika faktorer och kan, i likhet med ljus, delvis eller helt blockeras av exempelvis:

 • träd
 • vatten
 • byggnader
 • broar
 • metallkonstruktioner
 • berg
 • klyftor och raviner
 • tjocka, fuktiga moln

Även vid goda signalförhållanden och med bästa precision ska GPS-höjd alltid betraktas som en uppskattning av den faktiska höjden.