Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur får jag exaktare GPS-spårning?

Hitta användbara tips och felsökningssteg för exaktare GPS-spårning. Om du vill lära dig mer om grunderna för hur GPS-klockor mäter höjd, höjdförändringar och skillnaden mellan GPS- och barometerklockor kan du läsa den här artikeln.

 

Tips:

1. Vänta alltid på en GPS-signal innan du påbörjar ett träningspass

Innan du påbörjar ett träningspass med användning av GPS ska du vänta på att klockan hittar GPS-signalen som indikeras med en blinkande grå pil som blir grön (eller färgen på batteriläget du använder) när GPS-signalen har hittats. Vänta helst några minuter för att låta klockan hämta alla nödvändiga GPS-data, särskilt vid simning i öppet vatten eller vid träning i tuff terräng. Påbörja träningspasset först när du har gjort detta.

Vad påverkar hur exakt uppskattningen av batteritiden är_image1_new.png

2. Använd den senaste programvaran för klockan

Vi förbättrar kontinuerligt våra produkters programvara och rättar till eventuella buggar. Se till att du har den senaste programvaran installerad på din klocka. Hämta den senaste programvaran. Lär dig hur du uppdaterar din klocka med denna video.

3. Anslut din klocka till Suunto-appen

Suunto-appen uppdaterar GPS-datafilen på klockan. Synkronisera helst din klocka med Suunto-appen innan varje träningspass med hjälp av GPS:en för att få den senaste GPS-informationen.

För att kontrollera när GPS-datafilen på din klocka uppdaterades senast öppnar du Inställningar > Allmänt > Om och rullar till Assisterad GPS. Här visas en tidstämpel. Om datumet är äldre än en dag eller om N/A visas, synkroniserar du klockan med Suunto-appen. När du har synkroniserat kontrollerar du om GPS-datafilen uppdaterades genom att kolla datumet under Assisterad GPS.

gps-date.png    gps-na.png

Hämta Suunto-appen från App Store ellerPlay Store och lär dig hur du parkopplar med iOS och Android här. Kom ihåg att uppdatera Suunto-appen när det finns en ny version tillgänglig.

4. Suunto Spartan: Använd GPS-precisionen Bäst

GPS-precisionen avgör hur ofta din klocka hämtar en GPS-position. Ju oftare klockan hämtar positioner (kortare fixeringsintervaller), desto mer exakt blir registreringen.

För Spartan-klockor kan GPS-precisionen ställas in för varje enskilt sportläge i menyn Alternativ under träningspassets startskärm.

5. Suunto 9 och Suunto 5: Använd batteriläget Prestanda

Registrera ditt träningspass med standardbatteriläget Prestanda, som använder GPS-precisionen Bäst, eller skapa ett anpassat batteriläge som använder GPS-precisionen Bäst. Batterilägena Uthållighet (Suunto 9 och Suunto 5) och Ultra (endast Suunto 9) använder lägre intervaller för GPS-fixering.

GPS-precisionen avgör hur ofta din klocka hämtar en GPS-position. Ju oftare klockan hämtar positioner (kortare fixeringsintervaller), desto mer exakt blir registreringen.

6. Träning i tuff terräng

GPS-signalens styrka påverkas av olika faktorer och kan

 • träd
 • vatten
 • byggnader
 • broar
 • metallkonstruktioner
 • berg
 • klyftor och raviner
 • tjocka moln

För att få bättre GPS-spårning när du tränar i tuff terräng, t.ex. i tät skog, raviner eller städer med höga byggnader, kan det hjälpa att använda ytterligare ett satellitnavigeringssystem såsom GLONASS eller Galileo, om dessa finns tillgängliga på din klocka.

 • Spartan-klockor: Öppna sportläget som du vill träna med, rulla ner till menyn Alternativ och aktivera GLONASS. På Spartan-klockor går det att aktivera ytterligare ett navigeringssystem under ett pågående träningspass. Tryck länge på mittknappen för att öppna menyn Alternativ, rulla ned till GLONASS och växla reglaget till på.
 • Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak: Öppna Inställningar > Navigering > GPS-system. Välj GPS+QZSS+GLONASS, GPS+QZSS+Galileo eller GPS+QZSS+BEIDOU.

7. Simning i öppet vatten

Vi behandlade detta ämne i en separat artikel.

 

 

Felsökningssteg:

Om din klocka ger felaktiga GPS-mätningar eller inte etablerar en GPS-fixering:

 1. Utför en mjuk återställning av klockan. Mer information.
 2. Anslut klockan till Suunto-appen och synkronisera den.
 3. Kontrollera på klockan om GPS-datafilen har uppdaterats. Öppna Inställningar > Allmänt > Om och rulla till Assisterad GPS. Här bör dagens tidstämpel visas. Om den inte visas, eller om N/A visas, synkroniserar du klockan med Suunto-appen igen. Upprepa detta tills tidstämpeln visas dagens datum.

Om sparade intressepunkter inte visar GPS-koordinater, eller om klockan inte hittar din plats:

Om du har ställt in ett positionsformat som är specifikt för ett visst land, t.ex. brittiskt (BNG) eller finskt (KKJ), och reser utanför det landet och upplever problemen som beskrivs här, ska du växla till ett internationellt positionsformat, t.ex. WGS84 Hd.d°, UTM eller MGRS. Växla genom att öppna Inställningar > Navigering > Positionsformat.

 

RELATERADE ARTIKLAR