Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 9 Användarhandbok

Utomhusinformation

Suunto 9mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på den här mätningen och dina höjdreferensvärden beräknas höjd eller lufttryck.

VARNING:

Håll området runt trycksensorns hål på klockans vänstra sida fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.

Dra eller tryck på den nedre knappen om du vill visa aktuell höjd och barometriskt tryck.

OutdoorInsight

Tryck på skärmen för att visa aktuell temperatur.

OutdoorTemperature

Svep åt vänster eller tryck på mittknappen för att växla mellan trenddiagram för höjdmätare och barometer.

AltitudeGraph

BarometerGraph

Försäkra dig om att höjdreferensvärdet är korrekt inställt (se Höjdmätare). Höjden för din aktuella plats visas på de flesta topografiska skalor eller stora karttjänster på internet, t.ex. Google Maps.

Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret skiftar ofta bör du återställa höjdreferensvärdet regelbundet, helst innan du påbörjar nästa resa.

TIPS:

När du befinner dig på vyn över höjdmätar- eller barometergrafen håller du mittknappen intryckt för att snabbt öppna utomhusinställningarna, där du kan justera referensvärdet.

Automatisk höjd-baroprofil

Både väder- och höjdförändringar påverkar lufttrycket. För att hantera detta växlar Suunto 9 automatiskt mellan att tolka förändringar av lufttrycket som väder- respektive höjdförändringar beroende på dina rörelser.

Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till att mäta höjd. När höjdgrafen visas tar det högst tio sekunder innan värdet uppdateras.

Om du är på en konstant höjd (mindre än fem meter vertikal rörelse inom tolv minuter), tolkar klockan tryckförändringar som väderskiftningar och justerar barometergrafen i enlighet med detta.

Höjdmätare

Suunto 9använder barometriskt tryck för höjdmätning. Du måste bestämma en höjdmässig referenspunkt för att få korrekta värden. Det kan vara din nuvarande höjd om du vet dess exakta värde. Annars kan du använda FusedAlti (se FusedAlti™) för att ställa in referenspunkten automatiskt.

Ställ in referenspunkten i inställningarna under Friluft.

Outdoor settings

Innehållsförteckning