Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur kan jag skapa strukturerade träningspass med Suunto-appen och använda dem på min Suunto-klocka?

Med Suunto-appen kan du skapa och lagra strukturerade träningspass och synkronisera dem med din Suunto-klocka, så att du senare kan använda dem som en guide under dina träningspass

 

För att skapa ett strukturerat träningspass i Suunto-appen som du kan använda i din klocka för att guida dig under ett träningspass kan du antingen trycka på ”+”-symbolen uppe till höger och välja ”skapa strukturerat träningspass”, eller trycka på klocksymbolen och från klockans huvuddisplayen för synkronisering trycka på ”strukturerade träningspass” och sedan ”skapa nytt”

Start workout creation.PNG
Du kan sedan ange träningens grundläggande information (ett namn och en kort beskrivning som kommer att visas på klockan, de aktivitetstyper/sportlägen som du vill använda med träningen), och om du vill kan du ange ett datum då träningen kommer att föreslås för dig på klockan. Du kommer sedan att kunna skapa själva träningspasset genom att lägga till steg och repetitioner. För varje steg kan du välja mellan fyra fastyper (uppvärmning, intervall, återhämtning och nedvarvning), och var och en av dem kan ha egna namn, varaktigheter och mål:

Create workout and edit steps.PNG

Edit phase-duration-target.PNG

 

Du kan också enkelt ta bort steg eller duplicera dem genom att skjuta från höger och trycka på de aktuella knapparna:

Delete and repeat steps.PNG

När du är klar med träningsdetaljerna ska du trycka på ”nästa” och kontrollera sammanfattningen av ditt träningspass. Du kan sedan spara det så lagras det i ditt träningsbibliotek (träningspass där är listade som kommande träningspass utan specifikt datum eller tidigare pass. OBS: tidigare träningspass kommer inte att vara tillgängliga i klockan, men du kan enkelt ta bort eller ändra datumet så blir de tillgängliga igen): därifrån synkroniseras det med klockan och du hittar det bland SuuntoPlus™-guiderna.


Save workout.PNG

 

 

PÅ KLOCKAN

När ditt träningspass har synkroniserats med klockan kommer du att kunna hitta det bland SuuntoPlus™-guiderna: om du programmerade träningspasset för en specifik dag kommer klockan att påminna dig om att du gjort det och ge dig möjlighet att lägga till det i träningen med ett enkelt klick. Annars kan du alltid lägga till det manuellt från SuuntoPlus™-guideavsnittet i träningsalternativen:

Watch Start workout.PNG

När du tränar med ett strukturerat träningspass aktivt kommer en extra display att läggas till bland de du normalt använder för det specifika sportläge du använder, med extra information som är relevant för det träningssteg du utför.

Watch workout display.PNG

När ett nytt steg i träningspasset ska börja kommer klockan att informera dig om det med ett meddelande på skärmen. Ett annat specifikt meddelande visas i slutet av det strukturerade träningspasset.

Watch change step-end workout.PNG

Observera: Strukturerade träningspass i Suunto-appen bygger på komponenterna i SuuntoPlus™-guider. Därför:

  • Är de endast kompatibla med klockor som har stöd för SuuntoPlus™-guider.
  • Om du använder ett strukturerat träningspass kan du inte använda en SuuntoPlus™-guide eller en SuuntoPlus™-sportapp under samma träning.

 

LÄS MER: