Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur kommer jag igång med SuuntoPlus™-sportappar?

SuuntoPlus™ ger din klocka nya verktyg och analyser som inspirerar och förbättrar din aktiva livsstil. 

Kom igång: 
  • Se till att du har den senaste programvaruversionen för din Suunto-klocka. 
  • Se till att du har den senaste programvaruversionen för Suunto-appen. 
  • Vissa SuuntoPlus-sportappar kräver specifika klockmodeller för att fungera, till exempel Väder (enbart tillgänglig för baro-modeller).
Så använder du en SuuntoPlus-sportapp: 

När du har parkopplat och anslutit din klocka till Suunto-appen kommer SuuntoPlus™-sportapparna att vara tillgängliga i synkvyn. Du kan lägga till SuuntoPlus™-sportappar i ditt appbibliotek genom att gå till SuuntoPlus™-butiken (läs mer om detta här). När du har lagt till sportappen i ditt bibliotek kan du trycka på SuuntoPlus™ -sportsapparna för att komma åt listan och se vilka sportappar du har tillgängliga. Tryck på reglaget ”Använd i klockan” för att lägga till eller ta bort en funktion i klockan. Klockan har kapacitet för 15 sportappar.     

 

New Sports apps guidance.png

 

Observera: för mer information om sportapparna och vilken typ av information de kan registrera kan du titta på den härvideon. Dessutom har vi skapat en separat sida där du kan hålla dig uppdaterad med alla sportappar vi lägger till och hur de fungerar. 

När du har markerat/avmarkerat sportapparna synkroniseras ändringarna automatiskt till din klocka så att du kan ge dig ut på ditt nästa äventyr. Innan du startar din nästa träning och registrering: 

  1. Gå till Träning och välj ett sportläge. Svep uppåt eller tryck på knappen nere till höger innan du börjar registrera din träning för att öppna alternativen.
  2. Bläddra ner till SuuntoPlus™ och markera funktionen genom att trycka på den eller på mittknappen.
  3. Bläddra ner för att välja den SuuntoPlus-sportapp du är intresserad av. Du kan bara använda en sportapp åt gången under registreringen av din träning. 
  4. Bläddra tillbaka upp och börja registrera din träning.

En ny SuuntoPlus-skärm genereras automatiskt i din sportregistrering. Kolla livestatistik under träningen eller använd informationen från sportappen för att planera din runda eller ditt äventyr. 

Observera: Din klocka kommer ihåg SuuntoPlus™-sportappen du väljer för ett träningspass för framtida användning i samma sportläge – den väljs alltså automatiskt när du påbörjar ett annat träningspass med samma sportläge. Du kan avmarkera eller ändra den innan du startar som vanligt. 

Observera: Med Suunto 9 Peak Pro och Suunto Vertical kommer du att kunna använda 2 SuuntoPlus-sportappar, inte bara en, när du registrerar ett träningspass. Dessutom är det med dessa två modeller möjligt att välja SuuntoPlus™-sportappar för ett träningspass även under registreringen, inte bara inför träningspasset. 

Observera: när du registrerar ett träningspass kan du antingen använda  en SuuntoPlus™-sportapp eller en SuuntoPlus™-guide eller ett strukturerat träningspass. Du kan inte använda någon av dessa samtidigt.

 

LÄS MER: