Vad gör jag om SuuntoLink inte känner igen min Suunto-klocka?

Vad gör jag om SuuntoLink inte känner igen min Suunto-klocka?

Om SuuntoLink inte känner igen din Suunto-klocka kan följande steg lösa problemet:

1. Anslut din klocka till datorn med den medföljande USB-kabeln. Anslut till en USB-port på din dator. Undvik USB-nav, portreplikatorer eller annan kringutrustning.

2. Se till att USB-kabeln sitter fast ordentligt i klockan och att alla anslutningsstift är på rätt plats. Om SuuntoLink inte känner igen din klocka kan du testa en annan USB-port på datorn eller använda en annan USB-kabel från Suunto (om du har en sådan).

3. Starta om datorn, öppna SuuntoLink och anslut sedan din klocka.

4. Om detta inte hjälper provar du att starta om klockan genom att hålla den övre högra knappen intryckt i 12 sekunder: Anslut klockan igen efter omstarten.


Äldre Windows-versioner

De drivrutiner som krävs kanske inte har installerats på rätt sätt på äldre versioner av Windows. Gör följande för att se till så att allting är installerat på rätt sätt: 


1. Koppla ur klockan från datorn och stäng SuuntoLink genom att klicka på X:et längst upp till vänster i fönstret.
2. Installera alla nödvändiga uppdateringar för din version av Windows.
3. Alternativt kan du uppdatera till en nyare version av Windows.

Om problemet kvarstår:

1. Högerklicka på genvägen till SuuntoLink på skrivbordet eller i startmenyn. Välj sedan alternativet Kör som administratör.
2. Bekräfta Kör som administratör genom att välja Ja och anslut din klocka till datorn. Installera sedan drivrutinen på enheten när du uppmanas att göra detta.
3. Vänta tills SuuntoLink har installerat drivrutinen. Anslut klockan igen när detta är klart.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
SuuntoLink