Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur du använder Suunto 3 Fitness anpassningsbara träningsvägledning

TutorialTuesday — 3 maj 2018

Det är enkelt att träna med Suunto 3 Fitness. Baserat på din personliga profil och registrerade träningspass skapar klockan en 7-dagarsplan med optimal varaktighet och intensitet för varje träningspass för att förbättra din aeroba konditionsnivå. Läs vidare och lär dig hur du använder den anpassningsbara träningsguiden.

Du hittar inte många människor som är villiga att argumentera för att fysisk aktivitet är dåligt för dig. Men för att hitta rätt balans gäller det att använda sig av en hälsosam och hållbar metod. För att förstå hur dina aktiviteter och din livsstil översätts till verkliga hälsofördelar är VO2max den bästa mätfunktionen. 

  

VO2max (maximal syreförbrukning) är en allmänt erkänd mätning av aerob uthållighetskapacitet. Värdet av VO2max är en reflektion av total kroppshälsa som utgår från den integrerade funktionen av flera fysiologiska system. Den visar att hjärtat, lungorna, blodkärlen, musklerna och nervsystemet fungerar tillsammans. För att uttrycka det enkelt: VO2max visar hur bra din kropp kan använda syre. Ju högre din VO2max är, desto bättre kan du ta upp syre. 

 

Suunto 3 Fitness använder din uppskattade VO2max-kapacitet som din konditionsnivå och erbjuder träningsvägledning i form av anpassade träningsplaner för att bibehålla eller förbättra din kondition.

 

De planerade träningspassen är lätta att aktivera och följa, och när de har startats vägleder klockan dig till rätt intensitet och meddelar dig när du har nått målet. Observera att den anpassningsbara träningsplanen inte tar hänsyn till sjukdom eller skada. Planen drivs av analysmotorn Firstbeat .  

 

 

DIN NUVARANDE KONDITIONSNIVÅ ÄR STARTPUNKTEN 

 

För att komma igång med den anpassningsbara träningsvägledningen behöver du en bedömning av din aktuella konditionsnivå. För att bedöma din konditionsnivå registrerar du en löptur eller en promenad som varar i åtminstone 15 minuter, samtidigt som du har på dig din Suunto 3 Fitness med ansluten GPS eller kalibrerad hastighet och distans.  

 

 

Historiska data från registrerade löpnings- och gångsessioner används för att säkerställa exaktheten i din VO2max-bedömning. Ju fler aktiviteter du registrerar med din Suunto 3 Fitness, desto exaktare blir din VO2max-bedömning. 

 

Det finns sex olika konditionsnivåer: mycket dålig, dålig, okej, bra, mycket bra och extremt bra. Värdena tar hänsyn till din ålder och ditt kön. 

 

 

VÄLJ DITT KONDITIONSMÅL

 

Välj ett anpassningsbart träningsprogram baserat på ditt konditionsmål.

Välj ett anpassningsbart träningsprogram baserat på ditt konditionsmål.

 

Det finns tre olika anpassningsbara träningsprogram, och baserat på dina träningsmål kan Suunto 3 Fitness hjälpa dig att bibehålla, förbättra eller markant förbättra din konditionsnivå. De veckovisa träningsmängderna och träningsintensiteterna är olika i de tre träningsprogrammen. 

 

Välj alternativet ”Bibehåll” om du redan har en bra grundkondition och vill bibehålla din nuvarande konditionsnivå. Det här alternativet är också ett smart val för personer som precis har kommit igång med regelbunden träning. När du väl har kommit igång kan du när som helst ändra till ett mer krävande program.

 

Alternativet ”Förbättra” är utformat för att förbättra din kondition i måttlig takt. Om du vill förbättra din kondition snabbare ska du välja alternativet ”Förbättra markant”. Det här programmet innehåller hårdare träningspass och ger snabbare resultat.

 

(Om du inte ser dessa alternativ på din Suunto 3 Fitness måste du uppdatera klockan med den senaste programuppdateringen. Klicka här för mer information om hur du uppdaterar din klocka.)

 

 

EN MYCKET PERSONLIG – OCH ANPASSNINGSBAR – 7-DAGARSPLAN  

  

Det är träning idag! 

Det är träning idag! 

 

Träningsrekommendationerna är baserade på din aktuella konditionsnivå, dina registrerade träningspass och din profil (ålder, kön, vikt, etc.) och programmet du har valt att följa (bibehåll, förbättra, förbättra markant). Suunto 3 Fitness anpassar automatiskt träningsplanen till dina aktuella aktiviteter, så om du missar ett träningspass eller råkar göra lite mer än planerat, behöver du inte känna dig stressad över träningsplanen. Möjligheten att integrera denna information i ditt träningsprogram är en betydande fördel gentemot generiska träningsplaner och allmänna rekommendationer. 

 

Din Suunto 3 Fitness genererar automatiskt en 7-dagarsplan för att hjälpa dig att förbättra din aeroba konditionsnivå.  

 

Träningsplanen består av anpassade träningspass med mål för varaktighet och intensitet. Varje träning planeras med målet att hjälpa dig att bibehålla eller förbättra din kondition utan att överanstränga kroppen.  

 

Du kan följa framstegen under ett anpassad träningspass. 

Du kan följa framstegen under ditt anpassade träningspass. 

 

När du startar ett anpassat träningspass kommer din klocka att guida dig med visuella indikatorer och ljudindikatorer för att hjälpa dig att hålla rätt intensitet och mäta dina framsteg. Målet beräknas utifrån planerad intensitet och varaktighet. 

 

Inställningarna för pulszoner påverkar den anpassningsbara träningsplanen. De kommande aktiviteterna i träningsplanen inkluderar intensitet. Om dina pulszoner inte är korrekt inställda kanske intensitetsvägledningen under ett anpassat träningspass inte stämmer överens med den faktiska intensiteten under din träning.  

 

 

Här är din träningsplan för den här veckan. 

Rulla ner från urtavlan till Träningsöversikt. Med mittknappen kan du se din plan för den aktuella veckan. Tryck på nedre högra knappen för att se mer.

 

En veckoplan kommer normalt att innehålla 3–4 träningspass av varierande intensitet och varaktighet. Ta bort eller lägga till ett träningspass? Träna hårdare en dag och mindre en annan dag? Planen anpassas automatiskt så att du alltid vet att nästa träningspass är rätt utformat baserat på dina personliga behov.  

 

Medan planernas anpassningsbara natur säkerställer att din nästa träning kommer att vara rätt utformad, finns det dessutom fördelar med att hålla sig till programmet. Följ programmet noga så kommer du sannolikt att märka subtila justeringar från en vecka till nästa, som är utformade för att hjälpa dig uppnå nästa nivå.  

 

Praktiskt taget alla kan förbättra sin konditionsnivå genom de rekommenderade övningarna. Med det i åtanke är det dock så att ju mer vältränad du är desto hårdare behöver du arbeta för att förbättra dig. Om du redan är mycket vältränad och tränar ofta kanske 7-dagarsplanen inte passar din befintliga rutin. Ju lägre din konditionsnivå är i början av ditt träningsprogram, desto mer sannolikt är det att du ser snabba förbättringar, vilket gör det till en utmärkt motivationskälla för dig som vill komma i form. 

 

Slutligen fungerar den anpassningsbara träningsplanen i Suunto 3 Fitness som en guide för att säkert och effektivt förbättra din kondition.