Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr  | GRATIS RETURFRAKT

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Användarhandbok

 • Registrera ett träningspass

Registrera ett träningspass

Utöver daglig aktivitetsspårning kan du använda klockan till att registrera dina träningspass eller andra aktiviteter för att få en detaljerad återkoppling och följa din utveckling.

Registrera ett träningspass:

 1. Sätt på dig en pulssensor (valfritt).

 2. Rulla upp till träningsikonen och välj med mittknappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Tryck på den övre högra knappen eller den nedre högra knappen för att bläddra bland sportlägen. Tryck på mittknappen för att välja ett läge du vill använda.

 4. Beroende på vad du använder med sportläget (t.ex. puls och ansluten GPS) visas ett antal olika ikoner ovanför startindikatorn. Pilikonen (ansluten GPS) blinkar i grått under en signalsökning och lyser grönt när en signal har etablerats. Hjärtikonen (puls) blinkar grått under sökning, och när en signal hittas visas ett hjärta i färg med ett bälte om du använder ett pulsbälte. Om du använder en optisk pulsmätare visas ett hjärta i färg utan ett bälte.

  Om du använder ett pulsbälte, men hjärtikonen endast blir grön (den optiska pulsmätaren är aktiv) ska du kontrollera att pulsbältet är parkopplat – se Para ihop med POD-enheter och sensorer – och sedan välja sportläget igen.

  Du kan vänta på att varje ikon växlar till grönt eller börja registreringen så fort du vill genom att trycka på mittknappen.

  Start exercise

  När registreringen har börjat går det inte att ändra pulsmätare under träningspasset.

 5. Under registreringen kan du växla mellan displayer med mittknappen.

 6. Tryck på den övre högra knappen för att pausa registreringen. Stanna och spara med den nedre högra knappen eller fortsätt med den övre, högra knappen.

  Recording paused

Om sportläget du valt har olika alternativ, t.ex. ett inställt mål för varaktighet, kan du ändra dessa alternativ innan du börjar registreringen genom att trycka på den nedre högra knappen. Du kan även ändra alternativ för sportläget under en registrering genom att hålla mittknappen intryckt.

SF3 Sport Mode Options

Efter att du har slutat att registrera så tillfrågas du hur du kände dig. Du kan svara eller hoppa över frågan (se Känsla). Sedan visas en sammanfattning av aktiviteten som du kan bläddra igenom med hjälp av de övre och nedre knapparna på höger sida.

Ta bort registreringar som du inte vill behålla genom att bläddra längst ner till Ta bort och bekräfta med mittknappen. Du kan även ta bort loggar på samma sätt från loggboken.

Log delete Trainer

Så här använder du mål när du tränar

Det är möjligt att ställa in olika mål med din Suunto 3/Suunto 3 Fitness när du tränar.

Om det sportläge som du har valt har mål som alternativ, så kan du trycka på den nedre, högra knappen för att justera dem innan du börjar registrera.

Sport Mode Targets Trainer

Så här tränar du med ett generellt mål:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre högra knappen.
 2. Välj Mål och tryck på mittknappen.
 3. Växla Allmänna till läget på genom att trycka på mittknappen.
 4. Välj Varaktighet eller Distans.
 5. Välj ditt mål.
 6. Tryck på nedre vänstra knappen för att gå tillbaka till alternativen för sportläge.

När du har aktiverat generella mål så visas ditt förlopp i en stapel i varje dataskärm.

ZoneDisplay Progress S3F

Du får också ett meddelande när du har uppnått 50 % av ditt mål, samt när du har uppnått ditt mål.

Så här tränar du med intensitetsmål:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre högra knappen.
 2. Välj Mål och tryck på mittknappen.
 3. Växla Intensitet till på genom att trycka på mittknappen.
 4. Välj Puls eller Takt.
 5. Välj din målzon.
 6. Tryck på nedre vänstra knappen för att gå tillbaka till alternativen för sportläge

Ansluten GPS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness kan registrera hastighet och avstånd när du springer och går baserat på handledens rörelser, men detta måste kalibreras till dina personliga steglängder och rörelser. Du kan antingen kalibrera manuellt (se Kalibrering av hastighet och distans) eller låta den anslutna GPS-enheten göra det automatiskt. Den handledsbaserade hastigheten och avståndet kalibreras automatiskt när du använder en ansluten GPS.

Med ansluten GPS får du inte bara mer exakt hastighet och distans, det gör det även möjligt för dig att se din träningsrutt på en karta i Suunto-appen.

Så här använder du ansluten GPS:

 1. Parkoppla din klocka med Suunto-appen, se Suunto-appen.
 2. Tillåt Suunto-appen att använda platstjänster.
 3. Håll Suunto-appen aktiv.
 4. Starta ett sportläge med GPS.

GPS-ikonen på din klocka blinkar grått när den söker och blir grön när den har etablerat en anslutning till din telefons GPS.

Alla sportlägen använder inte GPS. Om du inte ser ikonen betyder det att sportläget är för en aktivitet där GPS inte behövs, som att springa på en löpband eller simma i en bassäng, eller att din Suunto 3/Suunto 3 Fitness inte är parkopplad med telefonen.

OBS:

Om du använder ansluten GPS så ökar batteriförbrukningen på din mobila enhet. GPS-noggrannheten kan variera beroende på din mobila enhet och omgivningsförhållanden. Byggnader kan till exempel blockera GPS-signaler. Observera även att GPS-data inte finns tillgänglig för alla mobila operativsystemsversioner och att befintligt stöd kan återkallas utan föregående meddelande.

Energisparfunktioner för sportläge

Du kan använda följande energisparläge för att förlänga batteritiden:

 • Tidsgräns för display: normalt sett är skärmen på under träningen. Om du aktiverar en tidsgräns för displayen stängs skärmen av efter 10 sekunder för att spara på batteriet. Tryck på valfri knapp för att sätta på displayen igen.

Så här aktiverar du energisparfunktionerna:

 1. Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att trycka på den nedre knappen.
 2. Bläddra ner till Energisparläge och tryck på mittknappen.
 3. Justera alternativen för energisparlägen efter behov och håll mittknappen intryckt för att avsluta.
 4. Rulla tillbaka till startvyn och starta din träning som vanligt.
OBS:

Även om funktionen Tidsgräns för display är aktiverad kan du fortfarande få mobilaviseringar samt ljud- och vibrationsaviseringar.

Innehållsförteckning