Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur du spårar aktivitet och återhämtning med Suunto 3 Fitness

TutorialTuesday — 3 maj 2018

Bara träning är inte tillräckligt för att hålla dig frisk och vältränad. Du behöver också tillräckligt med vila för att återhämta dig. Få information om hur Suunto 3 Fitness kan hjälpa dig genom att spåra dina dagliga aktivitetsnivåer och din sömn.

SPÅRA DINA AKTIVITETSNIVÅER MED STEG OCH KALORIER 

 

 

7-dagars stegsammanfattning 

Tryck på den nedre högra knappen på klockskärmen tills du ser dina totala steg för den respektive dagen. Genom att trycka en gång på mittknappen visas dina steg under de senaste sju dagarna.

 

 

Din Suunto 3 Fitness håller reda på din totala aktivitetsnivå under hela dagen. Den räknar steg med hjälp av en accelerometer. Den totala stegräkningen ackumuleras under hela dygnet, även medan den registrerar övningar och andra aktiviteter. För vissa specifika sporter, som simning och cykling, räknas dock inte steg.  

 

För att växla från dagliga steg till beräknade dagliga kalorier trycker du på den övre vänstra knappen. De totala kalorierna du förbränner per dag är baserade på två faktorer: din basalomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.  

 

Din basalomsättning (BMR) är antalet kalorier kroppen förbrukar vid vila. Det här är kalorier som kroppen behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktioner som att blinka med ögonen eller hålla igång pulsen. Värdet baseras på din personliga profil, inklusive faktorer som ålder och kön.  

 

När du ställer in ett kalorimål (se nedan) anger du hur många kalorier du vill bränna utöver din basalomsättning. Detta är så kallade aktiva kalorier.  

 

Det högre numret på mitten av skärmen är det uppskattade antalet aktiva kalorier du har förbränt hittills. Under det här numret ser du totalt antal förbrända kalorier. Den totala summan inkluderar både aktiva kalorier och din basalomsättning.  

 

Du kan se en veckovis sammanfattning i din klocka eller långsiktiga trender i den dagliga översiktssektionen i din Suunto-app.  

 

 

STÄLL IN DINA AKTIVITETSMÅL  

 

Ringen på skärmen för både steg och kalorier indikerar hur nära du är att nå dina dagliga aktivitetsmål. Du kan anpassa dina mål under din klockas inställningar (Inställningar >> Aktivitet) eller genom att hålla mittknappen nedtryckt på aktivitetsskärmen för att öppna aktivitetsmålinställningarna.  

 

När du anger ditt mål för steg, definierar du det totala antalet steg för dagen. När du ställer in kalorimålet bestämmer du hur många kalorier du vill förbränna utöver din basalomsättning.  

 

Båda aktivitetsräknarna återställs automatiskt vid midnatt varje dag. 

 

 

FÖLJ DIN DAGLIGA PULSTREND 

 

Daglig pulstrend på Suunto 3 Fitness 

Aktivera daglig puls under aktivitetsinställningarna (Inställningar >> Aktivitet) 

 

 

På skärmen med daglig puls visas en 12-timmarsöversikt över din puls. Detta är en bra informationskälla om till exempel din återhämtning efter en hård träningssession.  

 

På skärmen visas din puls under 12 timmar genom ett diagram. Diagrammet ritas upp med hjälp av din genomsnittliga puls beräknad utifrån perioder på 24 minuter. Dessutom anges din lägsta puls under 12-timmarsperioden.  

 

Din lägsta puls de senaste 12 timmarna är en god indikation på din återhämtning. Om den är högre än normalt, är du förmodligen ännu inte helt återhämtad från din senaste träning.  

 

 

 

SPÅRA DIN SÖMNTID OCH SÖMNKVALITET 

 

 

God morgon! Suunto 3 Fitness spårar din sömn också.

Suunto 3 Fitness spårar din sömn också.  

 

 

En god natts sömn är viktig för både kropp och själ. Du kan använda din Suunto 3 Fitness för att spåra din sömn och följa hur mycket sömn du får och hur bra du sover.  

 

Brist på sömn eller sömn som inte ger tillräcklig återhämtning kan utsätta dig för sjukdomar och försvaga din fysiska kondition. Din kropp kan klara individuella nätter med lite sömn som inte ger tillräcklig återhämtning, men om situationen drar ut på tiden finns det risk för överbelastning.  

 

Slå på sömnspårningen och ställ in din sömntid under Inställningar (Inställningar >> Sömn >> Sömnspårning). Det sista steget definierar din sovtid. Din klocka använder den perioden för att bestämma när du sover (under din sömn) och rapporterar all sömn som en session. Det är bättre att ställa in sömntiden på lite längre än vad du faktiskt kommer att sova, för att du ska få din sömn spårad. Om du t.ex. går upp för att dricka vatten under natten, räknar din klocka fortfarande sömntiden efter det som samma session. Med inställningarna kan du också ställa in en målvaraktighet för sömnen. 

 

Varaktigheten är bara en aspekt av sömnen. Mängden sömn vi behöver ändras från dag till dag, från person till person, och till och med när vi blir äldre. Vi har alla någon gång vaknat efter 8 timmars sömn och känt oss trötta, särskilt under stressiga perioder. Vid andra tillfällen har vi vaknat fulla av energi efter mycket mindre sömn än väntat.  

 

All sömn är inte identisk. Kvaliteten räknas. Personliga, beteendemässiga faktorer, samt kost- och miljöfaktorer, kan alla påverka din sömns uppbyggande kvalitet. Därför kan du också följa din sömnkvalitet med din Suunto 3 Fitness. 

 

Din sömnkvalitet utvärderas genom att den följer din pulsvariation under sömnen. Variationen är en indikation på hur bra din sömn hjälper dig att vila och återhämta dig. Sömnkvaliteten visas på en skala från 0 till 100 i sömnsammanfattningen, där 100 är den bästa kvaliteten.  

 

För att mäta sömnkvaliteten behöver du ha daglig puls på (se ovan) (läs mer om det här). 

 

När du vaknar på morgonen kommer du att se en sammanfattning av din sömn. Du kan följa din övergripande sömntrend genom att scrolla ner till sömnöversikten från klockskärmen eller i dagsöversikten av din Suunto-app. 

 

 

 

LÄR DIG HANTERA STRESS OCH ÅTERHÄMTNING UNDER DAGEN 

 

Din Suunto 3 Fitness mäter också din stress och återhämtning under dagen, för att hjälpa dig att se till att du har tillräckligt med kraft för att klara hela dagen.  

 

Påfrestning och fysisk aktivitet förbrukar dina resurser, medan vila och återhämtning återställer dem. Bra sömn är viktigt för se till att din kropp har de resurser som behövs.  

 

Mätaren på den här skärmen anger din totala resursnivå.

Mätaren på den här skärmen anger din totala resursnivå. Om den är grön, betyder det att du återhämtar dig. Om den är grå, återhämtar du dig inte , men värdet kan ändå läggas till i dina totala resurser. Status- och tidsindikatorn visar ditt nuvarande tillstånd (aktiv, inaktiv, återhämtning eller stress) och hur länge du har varit i det läget.  

 

Ett stapeldiagram visar dina resurser de senaste 16 timmarna  

Tryck på mittknappen för att se ett stapeldiagram över dina resurser under de senaste 16 timmarna.  

 

När dina resursnivåer är höga så kommer du förmodligen att känna dig fräsch och energisk. Om du löptränar när dina resurser är höga innebär det att du förmodligen kommer att ha en bra löptur, eftersom din kropp då har den energi som behövs för att anpassa sig och bli starkare.  

 

Möjligheten att registrera dina resurser gör det lättare för dig att hantera dem och använda dem på ett bra sätt. Du kan också använda dina resursnivåer som en guide för att identifiera stressfaktorer, personliga effektiva förbättringsstrategier och effekten av god kosthållning.  

 

Stress och återhämtning använder sig av optiska pulsavläsningar. För att mäta dessa under dagen måste daglig puls vara aktiverad (se ovan). 

 

 

Sömnkvalitetsspårningen och stress- och återhämtningsavläsningen har utvecklats i nära samarbete med Firstbeat Technologies, Suuntos långsiktiga partner inom idrottsvetenskap.