Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

45 DAGARS PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI | JULKLAPPSGUIDE | JULBESTÄLLNINGAR FRAM TILL 19 DECEMBER

Hur fungerar sömnregistrering med Suunto 3, 5 och Suunto 9?

Sömndata som Suunto 3, 5 och Suunto 9 registrerar har två olika aspekter:

 

  • Sovtid
  • Sömnkvalitet och genomsnittlig puls under sömnen

 

Sovtid mäts med hjälp av en accelerometer, som är en typ av rörelsesensor som känner av rörelser från din handled. Baserat på din tid i sängen och dina rörelser under den tiden känner klockan av om du sover. Sovtiden utgörs av två värden: den tidigaste tiden du vanligtvis går och lägger dig och den senaste tiden du vanligtvis vaknar. 

 

I artikeln Sömnregistrering  i användarhandboken kan du läsa mer om hur du aktiverar sömnregistrering och ställer in dina sovtider.

  


Baserat på dina rörelser fastställer klockan också när du befinner dig i djupsömn (tid utan rörelser) och när du är vaken under natten (tid med mycket rörelse). Tiden på djupsömnen och tiden du är vaken visas i sömnsammanfattningen.


Obs: Sömnens varaktighet är en uppskattning, och dina rörelser under tiden du sover kan påverka mätningens noggrannhet. Noggrannheten kan också variera från person till person beroende på hur mycket personen rör sig när hen sover.

 

Sömnkvalitet är en uppskattning av hur väl din kropp återhämtar sig när du sover. Uppskattningen baseras på hur länge du sover och en analys av din puls vid sömn. Lär dig mer om sömnkvalitet i användarhandboken för din produkt.


Obs: Eftersom pulsmätningen görs på din handled kan sättet på vilket du bär klockan påverka resultatet av mätningen. Lär dig mer om hur pulsmätning på handleden fungerar.

HITTA MER SUPPORT FÖR: