Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Потребителско ръководство

Бутони

Suunto 3 има пет бутона, които можете да използвате за навигация между различните дисплеи и функции.

Trainer buttons

Нормална употреба:

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да активирате подсветката
 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре през изгледите и менютата

3. Среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент или за да преминете напред/смените дисплеите
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с бутони за бърз достъп

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да се върнете
 • дръжте натиснат, за да се върнете на циферблата на часовника

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите надолу през изгледите и менютата

Когато записвате упражнение, бутоните имат различни функции:

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да смените дейността

3. Среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да промените екрана

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните

Table of Content