Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Потребителско ръководство

Table of Content
Table of Content

Запис на тренировка

В допълнение към денонощното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате тренировъчните си сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).
 2. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 3. Превъртете до иконата за упражнение и изберете със средния бутон.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Натиснете горния или долния десен бутон, за да превъртите през спортните режими и натиснете средния бутон, за да изберете този, който искате да използвате.

 5. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво използвате заедно със спортния режим (като например сърдечен ритъм и свързан GPS). Иконата със стрелка (свързан GPS) мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато намери сигнал. Иконата със сърцето (пулс) мига в сиво по време на търсене и когато се намери сигнал, тя се превръща в цветно сърце, прикрепено към колан, ако използвате сензор за сърдечен ритъм. Ако използвате оптичния сензор за сърдечен ритъм, тя се превръща в цветно сърце без колана.

  Ако използвате сензор за сърдечен ритъм, но иконата стане зелена, проверете дали сензорът за сърдечен ритъм е сдвоен; вижте Сдвояване на POD и сензори, и изберете спортния режим отново.
  Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или червена или да стартирате записа, щом искате, като натиснете средния бутон.

  Start exercise

  След като стартира записът, избраният източник на сърдечна честота се заключва и не може да бъде променен по време на текущата тренировка.

 6. Докато записвате, можете да превключвате между екраните със средния бутон.

 7. Натиснете горния десен бутон, за да поставите записа на пауза. Спрете и запишете с долния десен бутон или подновете с горния десен бутон.

  Recording paused

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции като задаване на целева продължителност, можете да ги регулирате преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон. Можете също така да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

Ако използвате режим за няколко спорта, можете да смените спорта като задържите горния десен бутон натиснат.

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите или да пропуснете въпроса (вижте (Усещане). След това ще видите обобщение на активността, което можете да разгледате чрез горния и долния десен бутон.

Ако сте направили запис, който не искате да запазите, можете да изтриете лога, като превъртите надолу до Delete и потвърдите със средния бутон. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete Trainer

Използване на цели при тренировка

Възможно е да зададете различни цели с вашия Suunto 5, когато тренирате.

Ако спортният режим, който сте избрали, има опция за цели, можете да ги регулирате, преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон.

Sport Mode Targets S5

За да тренирате с обща цел:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Targets и натиснете средния бутон.
 3. Изберете Duration или Distance.
 4. Изберете целта си.
 5. Натиснете и задръжте средния бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Когато имате активирани общи цели, на всеки дисплей за данни се вижда измерител на целта, който показва вашия напредък.

ZoneDisplay Progress Trainer

Също така ще получите известия, когато сте достигнали 50% от целта си, и когато избраната цел е изпълнена.

За да тренирате с цел висока интензивност:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Intensity zones и натиснете средния бутон.
 3. Изберете Heart rate, Pace или Power.
  (Опциите зависят от избрания спортен режим и дали имате сдвоено устройство Power POD с часовника.)
 4. Изберете целевата зона.
 5. Натиснете и задръжте средния бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Навигиране по време на тренировка

Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.

Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или когато избирате маршрут или POI, точността на GPS се променя на „Най-висока”.

За навигация по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут или POI във вашия онлайн акаунт и синхронизирайте часовника си, ако все още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS, след което натиснете долния бутон, за да отворите опциите. Като алтернативен вариант първо започнете записването и след това дръжте средния бутон натиснат, за да отворите опциите на спортния режим.
 3. Превъртете до Navigation и натиснете средния бутон.
 4. Натиснете горния и долния бутон, за да изберете опция за навигация, след което натиснете средния бутон.
 5. Изберете маршрута или POI, до която искате да навигирате, и натиснете средния бутон. След това натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.

Ако все още не сте стартирали записа на тренировката, последната стъпка ви отвежда обратно към опциите на спортния режим. Превъртете нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.

Докато тренирате, натиснете средния бутон, за да превъртите до навигационния екран, където ще видите маршрута или POI, които сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация, вижте Навигиране до POI и Маршрути.

Докато сте в този дисплей, можете да плъзнете нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите опциите за навигиране. От опциите за навигация можете например да изберете различен маршрут или POI, да проверите координатите на текущото ви местоположение, както и да прекратите навигацията, като изберете Breadcrumb.

Table of Content