Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto 5 Gebruikershandleiding

Het vastleggen van een oefening

Naast de 24/7 activiteitenmeting kunt u uw horloge gebruiken om trainingen of andere activiteiten vast te leggen om zo gedetailleerde feedback te ontvangen en uw voortgang te volgen.

Om een training vast te leggen:

 1. Doe een hartslagsensor om (optioneel).
 2. Druk op de bovenste rechterknop om het startscherm te openen.
 3. Blader omhoog naar het pictogram voor oefeningen en selecteer met de middelste knop.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Druk op de rechterboven- of -onderknop om door de sportmodi te bladeren en druk op de middelste knop om de gewenste optie te selecteren.

 5. Boven de startindicator verschijnt een set met pictogrammen. Dit hangt af van welke sportmodus u gebruikt (zoals hartslag en gekoppelde gps). Het pijltje (gekoppelde gps) licht grijs op terwijl u zoekt en wordt groen zodra er een signaal is gevonden. Het hartpictogram (hartslag) knippert tijdens het zoeken grijs. Zodra een signaal is gevonden, verandert het - mits u een hartslagsensor gebruikt - in een gekleurd hart aan een band. Gebruikt u de optische hartslagsensor, dan verandert het pictogram in een gekleurd hart zonder de band.

  Als u een hartslagsensor gebruikt, maar het pictogram groen wordt, controleer dan of de hartslagsensor gekoppeld is (zie Koppelen van POD's en sensoren) en selecteer de sportmodus opnieuw.
  U kunt wachten tot elk pictogram groen of rood wordt of het vastleggen starten zodra u wilt door op de middelste knop te drukken.

  Start exercise

  Zodra de registratie is gestart, wordt de geselecteerde bron van de hartslag vergrendeld. Deze kan tijdens de trainingssessie niet worden gewijzigd.

 6. Tijdens het vastleggen kunt u tussen de weergaven schakelen met behulp van de middelste knop.

 7. Druk op de bovenste rechterknop om het opnemen te onderbreken. Stop en sla op met de rechteronderknop of hervat met de rechterbovenknop.

  Recording paused

Indien de sportmodus die u geselecteerd hebt opties heeft, zoals het instellen van een doel m.b.t. de duur, dan kunt u deze aanpassen voordat het vastleggen begint door op de rechteronderknop te drukken. U kunt de sportmodusopties aanpassen tijdens het vastleggen door de middelste knop ingedrukt te houden.

Als u een multisportmodus gebruikt, schakelt u tussen sporten door de rechterbovenknop ingedrukt te houden.

Zodra u stopt met vastleggen wordt u gevraagd hoe u zich voelde. U kunt hierop antwoorden of de vraag overslaan (zie Gevoel). U krijgt dan een samenvatting van de activiteit waardoor u kunt bladeren met behulp van de rechterboven- en onderknoppen.

Als u een opname gemaakt hebt die u niet wilt bewaren, kunt u de log verwijderen door omlaag te bladeren naar Verwijderen en te bevestigen met de middelste knop. U kunt op dezelfde manier ook logs verwijderen uit het logboek.

Log delete Trainer

Sportmodi

Je horloge is voorzien van een grote variëteit aan vooraf ingestelde sportmodi. De modi zijn ontwikkeld voor specifieke activiteiten en doelen, van een rondje lopen in het park tot triatlonwedstrijden.

Wanneer je een oefening vastlegt (zie Het vastleggen van een oefening), kun je omhoog en omlaag bladeren om de shortlists van sportmodi te zien. Tik op het pictogram aan het einde van de shortlist om de volledige lijst en alle sportmodi te zien.

Other icon

Elke sportmodus heeft een unieke set displays die, afhankelijk van de geselecteerde sportmodus, verschillende gegevens tonen. Je kunt de gegevens die op het horlogedisplay worden getoond bewerken en aanpassen tijdens je training met Suunto-app.

Leer hoe je sportmodi aanpast in Suunto-app (Android) of Suunto-app (iOS).

Doelen gebruiken tijdens het sporten

U kunt met uw Suunto 5 tijdens het trainen verschillende doelen stellen.

Als de sportmodus die u geselecteerd hebt de optie streefdoelen heeft, dan kunt u deze doelen aanpassen voordat het vastleggen begint, door op de rechteronderknop te drukken.

Sport Mode Targets S5

Trainen met een algemeen streefdoel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Doelen en druk op de middelste knop.
 3. Kies Duur of Afstand.
 4. Selecteer uw streefdoel.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Wanneer u algemene streefdoelen geactiveerd hebt, is op elk gegevensdisplay een doelmeter zichtbaar die uw voortgang weergeeft.

ZoneDisplay Progress Trainer

U ontvangt ook een melding wanneer u 50% van uw streefdoel bereikt hebt en wanneer uw geselecteerde doel volledig bereikt is.

Trainen met een intensiteitsdoel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Intensiteitszones en druk op de middelste knop.
 3. Kies Hartslag, Tempo of Vermogen.
  (De opties zijn afhankelijk van de geselecteerde sportmodus en of u een power-POD gekoppeld hebt met het horloge).
 4. Selecteer uw doelzone.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Navigeren tijdens het trainen

U kunt een route navigeren of zich naar een POI begeven tijdens het opnemen van een oefening.

Om toegang te krijgen tot de navigatie-opties moet gps ingeschakeld zijn in de sportmodus die u gebruikt. Als de gps-nauwkeurigheid voor de sportmodus op OK staat, wordt deze gewijzigd naar Best als u een route of POI selecteert.

Navigeren tijdens een training:

 1. Maak een route of POI aan in Suunto-app en synchroniseer uw horloge als u dat nog niet gedaan had.
 2. Selecteer een sportmodus die gebruikmaakt van gps en druk op de onderste knop om de opties te openen. U kunt ook eerst het vastleggen starten en de middelste knop ingedrukt houden om de opties voor de sportmodus te openen.
 3. Scrol naar Navigatie en druk op de middelste knop.
 4. Druk op de bovenste en onderste knoppen om een navigatie-optie te selecteren, en druk op de middelste knop.
 5. Selecteer de route die u wilt navigeren of de POI waar u heen wilt en druk op de middelste knop. Druk vervolgens op de bovenste knop om het navigeren te starten.

Als u nog niet begonnen bent met het opnemen van de oefening, neemt de laatste stap u terug naar de sportmodusopties. Blader omhoog naar het startscherm en start het vastleggen zoals gewoonlijk.

Om tijdens het trainen naar het navigatiedisplay te bladeren waar u de geselecteerde route of POI kunt zien, drukt u op de middelste knop. Zie Hoe naar een POI te navigeren en Routes voor meer informatie over het navigatiedisplay.

In dit display kunt u omhoog vegen of op de onderste knop drukken om uw navigatie-opties te openen. Vanuit de navigatie-opties kunt u bijvoorbeeld een andere route of POI selecteren, de coördinaten van uw huidige locatie bekijken of uw navigatie beëindigen door Broodkruimel te selecteren.

Beheer batterijvermogen

Uw Suunto 5 beschikt over een systeem voor het beheer van het batterijvermogen; dit systeem maakt gebruik van een intelligente batterijtechnologie die ervoor zorgt dat uw horloge het niet opgeeft wanneer u het het meest nodig hebt.

Voordat u begint met het vastleggen van een oefening (zie Het vastleggen van een oefening), ziet u een schatting van de resterende levensduur van de batterij in de huidige batterijmodus.

Battery Exercise S9

Er zijn twee vooraf gedefinieerde batterijmodi: Prestaties (standaard instelling) en Uithoudingsvermogen. Als u van de ene modus naar de andere overschakelt, verandert dit de levensduur van de batterij, maar ook de prestaties van het horloge.

Tik in het startdisplay op Opties » Batterijmodus om te schakelen tussen batterijmodi en te zien hoe elke modus de prestaties van het horloge beïnvloedt.

Battery Modes S9

TIP:

U kunt de batterijmodus ook snel wijzigen in het startscherm door op de bovenste knop te drukken.

Naast deze twee vooraf gedefinieerde batterijmodi kunt u ook een aangepaste batterijmodus creëren met uw eigen gewenste instellingen. De aangepaste modus is specifiek voor die sportmodus, en het is dus mogelijk om voor elke sportmodus een aangepaste batterijmodus te creëren.

OPMERKING:

Als u tijdens het trainen begint te navigeren of navigatiegegevens zoals de geschatte aankomsttijd (estimated time of arrival, ETA) gebruikt, zal de gps-nauwkeurigheid Bestezijn, ongeacht de batterijmodus.

Batterijmeldingen

Naast de batterijmodi, gebruikt uw horloge ook slimme herinneringen om u te helpen ervoor te zorgen dat u over voldoende batterijduur beschikt voor uw volgende avontuur. Sommige herinneringen zijn preventief en gebaseerd op bijvoorbeeld uw activiteitengeschiedenis. U krijgt ook een melding wanneer het horloge tijdens het vastleggen van een activiteit bijvoorbeeld merkt dat de batterij bijna leeg is. Het zal automatisch voorstellen om over te schakelen naar een andere batterijmodus.

Battery Warning S9

Uw horloge waarschuwt u eenmaal wanneer de batterij op 20% staat en opnieuw op 10%.

Zwemmen

U kunt uw Suunto 5 gebruiken voor zwemmen in zwembaden.

In zwembadsportmodus gebruikt het horloge de lengte van het zwembad om de afstand te bepalen. U kunt indien nodig in de opties van de sportmodus de zwembadlengte wijzigen voordat u begint te zwemmen.

OPMERKING:

De hartslagsensor van de pols werkt mogelijk niet onder water. Gebruik een hartslagsensor op de borst om een betrouwbaardere HR-meting te verkrijgen.

Intervaltraining

Intervaltrainingen zijn een veel voorkomende vorm van training die bestaat uit herhaalde reeksen van inspanningen met lage en hoge intensiteit. Met Suunto 5 kunt u in het horloge uw eigen intervaltraining voor elke sportmodus bepalen.

Bij het definiëren van uw intervallen moet u vier items instellen:

 • Intervallen: aan/uit-schakelaar die intervaltraining mogelijk maakt. Wanneer u deze inschakelt, wordt een display voor intervaltrainingen toegevoegd aan uw sportmodus.
 • Herhalingen: het aantal interval- en herstelreeksen dat u wilt uitvoeren.
 • Interval: de tijdsduur van uw interval met hoge intensiteit, gebaseerd op afstand of duur.
 • Herstel: de tijdsduur van uw rustperiode tussen de intervallen, gebaseerd op afstand of duur.

Houd in gedachten dat als u afstand gebruikt om intervallen te definiëren, u zich in een sportmodus dient te bevinden die afstand meet. De meting kan worden gebaseerd op gps of een voet- of fietspod bijvoorbeeld.

OPMERKING:

Als u intervallen gebruikt, kunt u de navigatie niet activeren.

Trainen met intervallen:

 1. Selecteer uw sport uit het startprogramma.
 2. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 3. Blader omlaag naar Intervallen en druk op de middelste knop.
 4. Schakel intervallen aan en pas de hierboven beschreven instellingen aan.

  Instellingen intervaltraining Trainer

 5. Blader omhoog naar Terug en bevestig met de middelste knop.

 6. Druk op de rechterbovenknop tot aan het startprogramma en begin met trainen zoals gewoonlijk.
 7. Druk op de linkeronderknop om het display met intervallen weer te geven en druk op de rechterbovenknop wanneer u klaar bent om van start te gaan met uw intervaltraining.

  Intervaltraining start Trainer

 8. Als u de intervaltraining wilt beëindigen voordat u al uw herhalingen hebt voltooid, houdt u de middelste knop ingedrukt om de sportmodus te openen en Intervallen uit te schakelen.

OPMERKING:

Wanneer u in het display met intervallen bent, werken de knoppen zoals gewoonlijk. De rechterbovenknop ingedrukt houden bijvoorbeeld, pauzeert het vastleggen van de training, niet alleen de intervaltraining.

Nadat u uw opname van de training hebt stopgezet, is intervaltraining automatisch uitgeschakeld voor die sportmodus. De overige instellingen blijven echter bewaard, zodat u de volgende keer dat u de sportmodus gebruikt, eenvoudig met dezelfde training kunt beginnen.

Displaythema

Om de leesbaarheid van uw horlogescherm tijdens het sporten of navigeren te verbeteren, kunt u schakelen tussen lichte en donkere thema’s.

Met het lichte thema is de achtergrondkleur licht en zijn de cijfers donker.

Met het donkere thema is het net andersom: de achtergrond is donker en de cijfers zijn licht.

Het thema is een globale instelling die u vanuit alle sportmodusopties op uw horloge kunt veranderen.

Om het displaythema te veranderen via de sportmodusopties:

 1. Druk in de horlogeweergave op de rechterbovenknop om het startprogramma te openen.
 2. Blader naar Oefening en druk op de middelste knop.
 3. Ga naar een sportmodus en druk op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 4. Blader omlaag naar Thema en druk op de middelste knop.
 5. Schakel tussen licht en donker door op de rechterboven- en onderknoppen te drukken en bevestig met de middelste knop.
 6. Blader terug omhoog om de sportmodusopties af te sluiten en de sportmodus te openen (of af te sluiten).

Autopauze

Met Autopauze kunt u het vastleggen van uw activiteit pauzeren wanneer uw snelheid minder dan 2 km/u is. Wanneer uw snelheid weer boven de 3 km/u komt, wordt het vastleggen automatisch hervat.

U kunt Autopauze voor elke sportmodus in- of uitschakelen in de sportmodusinstellingen in uw horloge, voordat u uw training begint vast te leggen.

Als Autopauze is ingeschakeld tijdens het vastleggen, verschijnt een bericht wanneer het vastleggen automatisch wordt gepauzeerd.

autopause Trainer

Druk op de middelste knop om te schakelen tussen de weergave van de huidige afstand, HR, tijd en batterijniveau.

autopause time Trainer

U kunt het vastleggen automatisch laten hervatten wanneer u opnieuw beweegt, of handmatig hervatten vanaf het pop-updisplay door op de rechterbovenknop te drukken.

Gevoel

Als u regelmatig traint, is opvolgen hoe u zich na elke sessie voelt een belangrijke indicator van uw algehele lichamelijke conditie.

Er zijn vijf graden van gevoel om uit te kiezen:

 • Matig
 • Gemiddeld
 • Goed
 • Heel goed
 • Uitstekend

Wat deze opties nu precies betekenen is aan u om te beslissen. Het belangrijkste is dat u ze consequent gebruikt.

Voor elke training kunt u in het horloge opnemen hoe u zich direct na het stoppen van de opname voelt door de vraag “Hoe was het?” te beantwoorden.

feeling how was it Trainer

U kunt het antwoord op de vraag overslaan door op de middelste knop te drukken.

Table of Content