Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Gebruikershandleiding

Het vastleggen van een oefening

Naast de 24/7 activiteitenmeting kunt u uw horloge gebruiken om trainingen of andere activiteiten vast te leggen om zo gedetailleerde feedback te ontvangen en uw voortgang te volgen.

Om een training vast te leggen:

 1. Doe een hartslagsensor om (optioneel).
 2. Druk op de bovenste rechterknop om het startscherm te openen.
 3. Blader omhoog naar het pictogram voor oefeningen en selecteer met de middelste knop.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Druk op de rechterboven- of -onderknop om door de sportmodi te bladeren en druk op de middelste knop om de gewenste optie te selecteren.

 5. Boven de startindicator verschijnt een set met pictogrammen. Dit hangt af van welke sportmodus u gebruikt (zoals hartslag en gekoppelde gps). Het pijltje (gekoppelde gps) licht grijs op terwijl u zoekt en wordt groen zodra er een signaal is gevonden. Het hartpictogram (hartslag) knippert tijdens het zoeken grijs. Zodra een signaal is gevonden, verandert het - mits u een hartslagsensor gebruikt - in een gekleurd hart aan een band. Gebruikt u de optische hartslagsensor, dan verandert het pictogram in een gekleurd hart zonder de band.

  Als u een hartslagsensor gebruikt, maar het pictogram groen wordt, controleer dan of de hartslagsensor gekoppeld is (zie Koppelen van POD's en sensoren) en selecteer de sportmodus opnieuw.
  U kunt wachten tot elk pictogram groen of rood wordt of het vastleggen starten zodra u wilt door op de middelste knop te drukken.

  Start exercise

  Zodra de registratie is gestart, wordt de geselecteerde bron van de hartslag vergrendeld. Deze kan tijdens de trainingssessie niet worden gewijzigd.

 6. Tijdens het vastleggen kunt u tussen de weergaven schakelen met behulp van de middelste knop.

 7. Druk op de bovenste rechterknop om het opnemen te onderbreken. Stop en sla op met de rechteronderknop of hervat met de rechterbovenknop.

  Recording paused

Indien de sportmodus die u geselecteerd hebt opties heeft, zoals het instellen van een doel m.b.t. de duur, dan kunt u deze aanpassen voordat het vastleggen begint door op de rechteronderknop te drukken. U kunt de sportmodusopties aanpassen tijdens het vastleggen door de middelste knop ingedrukt te houden.

Als u een multisportmodus gebruikt, schakelt u tussen sporten door de rechterbovenknop ingedrukt te houden.

Zodra u stopt met vastleggen wordt u gevraagd hoe u zich voelde. U kunt hierop antwoorden of de vraag overslaan (zie Gevoel). U krijgt dan een samenvatting van de activiteit waardoor u kunt bladeren met behulp van de rechterboven- en onderknoppen.

Als u een opname gemaakt hebt die u niet wilt bewaren, kunt u de log verwijderen door omlaag te bladeren naar Verwijderen en te bevestigen met de middelste knop. U kunt op dezelfde manier ook logs verwijderen uit het logboek.

Log delete Trainer

Doelen gebruiken tijdens het sporten

U kunt met uw Suunto 5 tijdens het trainen verschillende doelen stellen.

Als de sportmodus die u geselecteerd hebt de optie streefdoelen heeft, dan kunt u deze doelen aanpassen voordat het vastleggen begint, door op de rechteronderknop te drukken.

Sport Mode Targets S5

Trainen met een algemeen streefdoel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Doelen en druk op de middelste knop.
 3. Kies Duur of Afstand.
 4. Selecteer uw streefdoel.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Wanneer u algemene streefdoelen geactiveerd hebt, is op elk gegevensdisplay een doelmeter zichtbaar die uw voortgang weergeeft.

ZoneDisplay Progress Trainer

U ontvangt ook een melding wanneer u 50% van uw streefdoel bereikt hebt en wanneer uw geselecteerde doel volledig bereikt is.

Trainen met een intensiteitsdoel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Intensiteitszones en druk op de middelste knop.
 3. Kies Hartslag, Tempo of Vermogen.
  (De opties zijn afhankelijk van de geselecteerde sportmodus en of u een power-POD gekoppeld hebt met het horloge).
 4. Selecteer uw doelzone.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Navigeren tijdens het trainen

U kunt een route navigeren of zich naar een POI begeven tijdens het opnemen van een oefening.

Om toegang te krijgen tot de navigatie-opties moet gps ingeschakeld zijn in de sportmodus die u gebruikt. Als de gps-nauwkeurigheid voor de sportmodus op OK staat, wordt deze gewijzigd naar Best als u een route of POI selecteert.

Navigeren tijdens een training:

 1. Maak een route of POI aan in Suunto-app en synchroniseer uw horloge als u dat nog niet gedaan had.
 2. Selecteer een sportmodus die gebruikmaakt van gps en druk op de onderste knop om de opties te openen. U kunt ook eerst het vastleggen starten en de middelste knop ingedrukt houden om de opties voor de sportmodus te openen.
 3. Scrol naar Navigatie en druk op de middelste knop.
 4. Druk op de bovenste en onderste knoppen om een navigatie-optie te selecteren, en druk op de middelste knop.
 5. Selecteer de route die u wilt navigeren of de POI waar u heen wilt en druk op de middelste knop. Druk vervolgens op de bovenste knop om het navigeren te starten.

Als u nog niet begonnen bent met het opnemen van de oefening, neemt de laatste stap u terug naar de sportmodusopties. Blader omhoog naar het startscherm en start het vastleggen zoals gewoonlijk.

Om tijdens het trainen naar het navigatiedisplay te bladeren waar u de geselecteerde route of POI kunt zien, drukt u op de middelste knop. Zie Hoe naar een POI te navigeren en Routes voor meer informatie over het navigatiedisplay.

In dit display kunt u omhoog vegen of op de onderste knop drukken om uw navigatie-opties te openen. Vanuit de navigatie-opties kunt u bijvoorbeeld een andere route of POI selecteren, de coördinaten van uw huidige locatie bekijken of uw navigatie beëindigen door Broodkruimel te selecteren.

Table of Content