Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto 9 Peak Pro Потребителско ръководство

Компас

Suunto 9 Peak Pro разполага с дигитален компас, който ви позволява да се ориентирате спрямо магнитния север. Компасът има компенсация за наклон и ви показва точна информация дори когато не е хоризонтиран.

Достъпът до компаса се осъществява чрез плъзване нагоре от циферблата или чрез натискане на долния бутон.

Притурката на компаса включва следната информация:

  • Стрелка, сочеща магнитния север
  • Посока на света
  • Посока в градуси
  • Надморска височина
  • Барометрично налягане

Притурка на компаса

За да излезете от притурката за компаса, плъзнете надясно или използвайте средния бутон.

Докато сте на притурката на компаса, можете да плъзнете по екрана отдолу нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия като проверка на координатите на настоящото ви местоположение или избор на маршрут, по който да навигирате.

Опции на притурката на компаса

Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от списъка с бутони за бърз достъп.

Калибриране на компаса

Ако компасът не е калибриран, ще получите напомняне да калибрирате компаса, когато отворите притурката на компаса.

калибриране на компаса S9PP

Ако искате да калибрирате повторно компаса, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон от притурката на компаса и започнете калибрирането отново от настройките.

Задаване на деклинация

За да си гарантирате точни отчитания от компаса, задайте точна стойност на деклинация.

Картите на хартия сочат към географския север. Компасите обаче сочат към магнитния север – област над Земята, където нейните магнитни полета притеглят. Тъй като магнитният север и географският север не са на едно и също място, трябва да зададете деклинация в своя компас. Ъгълът между магнитния и географския север е вашата деклинация.

Стойността на деклинацията е указана на повечето карти. Местоположението на магнитния север се променя ежегодно, така че най-точната и актуална стойност на деклинацията може да бъде намерена от уебсайтове като www.magnetic-declination.com.

Картите за ориентиране обаче са начертани спрямо магнитния север. Ако използвате карта за туристическо ориентиране, трябва да изключите коригирането на деклинацията, като зададете стойност на деклинация 0 градуса.

Можете да зададете стойността на деклинацията си от Settings под Navigation » Declination.

Table of Content