Σημείωση ευρεσιτεχνίας
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τις εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, σχέδια EU 001296636-0001/0006, 001332985-0001 or 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (ζώνες καρδιακών παλμών: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Έχουν υποβληθεί πρόσθετες εφαρμογές ευρεσιτεχνίας.