Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Gabay sa User - 2.5

Mga Display

Ang iyong Suunto Ambit3 Run ay may kasamang ilang iba-ibang feature, gaya ng stopwatch (tingnan ang Stopwatch), na pinangangasiwaan bilang mga display na maaaring tingnan sa pamamagitan ng pagpindot sa Next. Ang ilan sa mga ito ay permanente, at ang iba ay maaari mong ipakita o itago batay sa kagustuhan mo.

Upang itago/ipakita ang mga display:

 1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa Displays (Mga Display) sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock at sa pagpindto ng Next.
 3. Sa listahan ng display, magpapalit-palita sa pagitan ng i-on/-i-off ang kahit anong feature sa pamamagitan ng pagso-scroll dito gamit ang Start Stop o Light Lock at pagpindo sa Susunod. Manatiling nakapindot nang matagal sa Nextupang lumabas sa menu ng mga display kung kinakailangan.

Ang iyong mga sport mode (tingnan ang Mga sport mode) ay marami ring display na maaari mong i-customize upang makakita ng iba-ibang impormasyon habang ikaw ay nag-eehersisyo.

Pag-adjust sa contrast ng display

Dagdagan o bawasan ang contrast ng display ng iyong Suunto Ambit3 Run sa mga setting ng relo.

Upang i-adjust ang contrast ng display:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next para makapasok sa mga General(Pangkalahatan) na setting.
 3. Pindutin ang Next para makapasok sa Tones/display(Mga tone/display).
 4. Mag-scroll sa Display contrast(Contrast ng display) gamit ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
 5. Dagdagan ang contrast gamit ang Start Stop, o bawasan ito gamit ang Light Lock.
 6. Pindutin nang matagal ang Next upang lumabas.

Pag-i-invert sa kulay ng display

Palitan ang display sa pagitan ng madilim at maliwanag sa pamamagitan ng mga setting sa relo o sa Movescount, o sa pamamagitan lang ng paggamit sa default na View na button shortcut (tingnan ang Mga button at menu). Mapapalitan mo rin ang pangkalahatang setting sa Movescount.

Upang i-invert ang display sa mga setting ng relo:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next para makapasok sa General(Pangkalahatan) na setting.
 3. Pindutin ang Next para makapasok sa Tones/display(Mga tone/display).
 4. Mag-scroll sa Invert display(I-invert ang display) gamit ang Start Stop at piliin ito gamit ang Next.

Table of Content