Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Gabay ng Gumagamit - 2.4

 • Mga POD at HR sensor

Mga POD at HR sensor

I-pair ang iyong Suunto Ambit3 Run sa isang Bluetooth® Smart compatible foot para makatanggap ng karagadagang impormasyon sa panahon ng pag-eehersisyo.

Ang Suunto Smart Sensor na kasama sa iyong Suunto Ambit3 Run package (opsyonal) ay naka-pair na. Kinakailangan lang ang pagpe-pair kapag gusto mong gumamit ng ibang Bluetooth Smart compatible na heart rate sensor.

Pagpe-pair sa mga POD at HR sensor

Maaaring hindi pare-pareho ang mga pamamaraan ng pagpe-pair, depende sa uri ng POD o heart rate (HR) sensor. Mangyaring sumangguni sa gabay ng user para sa device na pine-pair mo sa iyong Suunto Ambit3 Run bago magpatuloy.

Para mag-pair ng isang POD/heart rate sensor:

 1. I-activate ang POD/heart rate sensor. Kung nagpe-pair ka ng Suunta Smart Sensor, tingnan ang Pagsusuot ng Suunto Smart Sensor.
 2. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 3. Mag-scroll upang I-pair (Ipares) sa Light Lock at piliin gamit ang Next.
 4. Mag-scroll sa mga opsyon gamit ang Start Stop at Light Lock at pindutin ang Next upang pumili ng POD o heart rate sensor na ipe-pair.
 5. Hawakan nang malapit sa iyo ang Suunto Ambit3 Run device na pine-pair mo at hintayin ang Suunto Ambit3 Runna magbigay ng notipikasyon na tagumpay ang naging pagpe-pair. Kung mabigo ang pagpe-pair, pindutin ang Start Stop para muling subukan, o ang Light Lock para bumalik sa setting ng pagpe-pair.

pairing pod Ambit3Run

Paggamit sa foot POD

Kapag gumagamit ng foot POD, awtomatikong naka-calibrate ang POD sa pamamagitan ng GPS sa maiikling agwat habang nag-eehersisyo. Ngunit, palaging mananatiling pagmumulan ng bilis at distansya ang foot POD kapag ito ay na-pair at aktibo para sa nasabing sport mode.

Default lang ang awtomatikong pagka-calibrate ng foot POD. Maaari itong i-off sa menu ng mga opsyon ng sport mode sa ilalim ng Activate(I-activate), kung naka-pair ang foot POD at kung ito ay ginagamit para sa napiling sport mode.

Para sa mas tumpak na sukat ng bilis at distansya, maaari mong manu-manong i-calibrate ang foot POD. Isagawa ang pag-calibrate sa isang distansyang may tumpak na sukat, halimbawa, sa isang 400 metro na runing track.

Upang i-calibrate ang foot POD sa Suunto Ambit3 Run:

 1. Ikabit ang foot POD sa iyong sapatos. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang user guide para sa foot POD na ginagamit mo.
 2. Pumili ng sport mode (halimbawa Running(Pagtakbo)) sa start menu.
 3. Simulang tumakbo sa iyong karaniwang bilis. Kapag nakalampas ka na sa starting line, pindutin ang Start Stop upang simulan ang pagre-record.
 4. Tumakbo sa distansyang 800–1000 metro (mga 0.500–0.700 milya) sa iyong karaniwang bilis (halimbawa, dalawang lap sa isang 400 metrong track).
 5. Pindutin ang Start Stop kapag narating mo na ang finish line upang pansamantalang ihinto ang pagre-record
 6. Pindutin ang Back Lap para ihinto ang pagre-record. Pagkatapos na ihinto ang pag-eehersisyo, i-save ang log sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Kung ayaw mong i-save ang log, pindutin ang Light Lock. Mag-scroll gamit ang Next sa mga buod na view, hanggang sa makaabot ka sa buod ng distansya. Itama ang distansyang ipinapakita sa display sa aktwal na distansya na tinakbo mo gamit ang Start Stop at Light Lock. Kumpirmahin gamit ang Next.
 7. Kumpirmahin ang pagka-calibrate sa POD sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Na-calibrate na ang iyong foot POD.
PAALALA:

Kung ang koneksyon ng Foot POD ay hindi stable sa panahon ng ehersisyo ng pag-calibrate, maaaring hindi mo maia-adjust ang distansiya sa buod ng distansiya. Siguruhin na maayos na nakakabit ang foot POD ayon sa mga tagubilin at subukang muli.

Kung tumatakbo ka nang walang foot POD, maaari mo pa ring makuha ang cadence ng pagtakbo mula sa pulso mo. Ang sinukat na cadence ng pagtakbo mula sa pulso ay ginagamit kasama ng FusedSpeed (tingnan ang Ang FusedSpeed) at palaging naka-on para sa mga espesipikong sport mode kasama ang pagtakbo, trail running, treadmill, orienteering at track and field.

Kung may makikitang foot POD sa pagsisimula ng isang pag-eehersisyo, ang cadence ng pagtakbo na nasukat mula sa pulso ay matatabunan ng cadence ng foot POD.

Table of Content