Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Gabay ng Gumagamit - 2.4

Oras

Ipinapakita sa display ng oras sa iyong Suunto Ambit3 Run ang sumusunod na impormasyon:

 • itaas na row: petsa
 • gitnang row: oras
 • ibabang row: palitan gamit ang View upang ipakita ang karagdagang impormasyon gaya ng araw ng linggo, dalawahang oras at level ng baterya.

time display

Para puntahan ang mga setting ng oras:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next upang makapasok sa general (pangkalahatan).
 3. Mag-scroll sa Time/date (Oras/petsa) gamit ang Start Stop at pumasok gamit ang Next.

Sa ilalim ng menu ng Time/date (Oras/petsa), maaari mong mai-set ang mga sumusunod:

 • Oras
 • Petsa
 • Timekeeping ng GPS
 • Dalawahang oras
 • Alarm

Upang baguhin ang mga setting ng oras:

 1. Sa Time/date (Oras/petsa) menu, mag-scroll sa gustong setting gamit ang Start Stop o Light Lock at piliin ang setting gamit ang Next.
 2. Baguhin ang mga value gamit ang Start Stop at Light Lock at tanggapin gamit ang Next.
 3. Bumalik sa nakaraang menu gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas.

setting time Ambit3

Alarm clock

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto Ambit3 Run bilang isang alarm clock.

Para puntahan ang alarm clock at i-set ang alarma:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa General(Pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date(Oras/petsa) at sa Alarm(Alarma).
 2. I-set ang alarma sa naka-on o naka-off gamit ang Start Stop o Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. I-set ang oras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 4. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting alarm Ambit3

Kapag naka-on ang alarma, lilitaw ang simbolo ng alarma sa karamihan ng mga display.

Kapag tumunog ang alarma, maaari mong:

 • Piliin ang Snooze(Mag-snooze) sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock. Ang alarma ay titigil at magsisimula ulit kada limang minuto hanggang sa itigil mo ito. Maaari kang mag-snooze nang hanggang 12 beses sa kabuuang 1 oras.
 • Piliin ang Stop(Itigil) sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Ang alarma ay hihinto at muling tutunog sa parehong oras kinabukasan, maliban na lang kung io-off mo ito sa mga setting.

alarm snooze Ambit3

PAALALA:

Kapag nag-snooze, kukurap ang icon ng alarma sa Time na dispaly.

Pags-sync ng oras

Maaaring i-update ang oras ng iyong Suunto Ambit3 Run sa pamamagitan ng iyong mobile phone, computer (Moveslink) o GPS time. Kung nai-pair mo na ang iyong relo sa Suunto Movescount App, ang oras at time zone ay awtomatikong nasi-sync sa mobile phone mo.

Kapag ikinonekta mo ang iyong relo sa computer gamit ang USB cable, ina-update ng Moveslink nang default ang oras ng iyong relo pati ang petsa ayon sa relo ng computer. Maaaring i-off ang feature na ito mula sa mga setting ng Moveslink.

moveslink settings

Timekeeping ng GPS

Tinatama ng timekeeping ng GPS ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa iyong Suunto Ambit3 Run at ng GPS. Awtomatikong tinatama ng GPS ang oras minsan bawat araw, o matapos mong manu-manong maayos ang oras. Itinatama rin ang dalawahang oras.

PAALALA:

Tinatama ng timekeeping ng GPS ang mga minuto at segundo, ngunit hindi ang mga oras.

PAALALA:

Tinatama ng timekeeping ng GPS nang tumpak ang oras, kung mas mababa sa 7.5 minuto ang mali nito. Kung mahigit doon ang mali sa oras, itatama ito ng timekeeping ng GPS sa pinakamalapit na 15 minuto.

Naka-activate ang timekeeping ng GPS bilang default. Para i-deactivate ito:

 1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa General(Pangkalahatan), at pagkatapos, sa Time/date(Oras/petsa) at sa GPS timekeeping(Tmekeeping ng GPS).
 2. I-set ang timekeeping ng GPS sa naka-on o naka-off gamit ang Start Stop o Light Lock. I-accept gamit ang Next.
 3. Bumalik sa setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas.

Table of Content