Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Gebruikershandleiding - 1.1

 • Points of interest

Points of interest

Suunto Ambit3 Vertical omvat GPS-navigatie waarmee u naar een vooraf gedefinieerde bestemming, die u als een POI hebt opgeslagen, kunt navigeren.

OPMERKING:

U kunt ook navigeren terwijl u een training opneemt, zie Navigeren tijdens de training.

Hoe naar een POI te navigeren:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar NAVIGATIE met Start Stop en selecteer met Next.
 3. Blader naar POIs (Points of interest) met Light Lock en selecteer met Next.
  Het horloge geeft het aantal opgeslagen POI's weer en de beschikbare vrije ruimte voor nieuwe POI's.
 4. Blader met Start Stop of Light Lock naar de POI die u wilt navigeren en selecteer met Next.
 5. Druk op Next om Navigeren te selecteren. Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie Kompas kalibreren). Na het activeren van het kompas zoekt het horloge naar een GPS-signaal en geeft het aan wanneer een signaal is gevonden.
 6. Begin naar de POI te navigeren. Op het horloge verschijnt de volgende informatie:
 7. indicator die aangeeft in welke richting uw bestemming is (zie verdere uitleg hieronder)
 8. uw afstand tot de bestemming
 9. Het horloge geeft u een melding wanneer u de bestemming hebt bereikt.

navigating POI Ambit3

Als u stil staat of langzaam beweegt (<4km/h) dan toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van de kompasrichting.

navigating POI stationary Ambit3

Terwijl u beweegt (>4 km/u) toont het horloge de richting op basis van de GPS.

De richting naar uw bestemming (uw reisrichting) wordt met een lege driehoek aangegeven. De richting waarin u zich voortbeweegt (uw kompasrichting) wordt met de vaste lijnen aan de bovenzijde van de display aangegeven. Zorg dat deze twee op elkaar uitgelijnd zijn om zeker te zijn dat u in de juiste richting beweegt.

navigating POI moving Ambit3

Uw locatie bepalen

Suunto Ambit3 Vertical u kunt met GPS de coördinaten van uw huidige locatie bepalen.

Hoe uw locatie te bepalen:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar Navigatie met Start Stop en open met Next.
 3. Druk op Next om Locatie te selecteren.
 4. Druk op Next om Huidige te selecteren.
 5. Het horloge begint naar een GPS-signaal te zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding GPS gevonden. Uw huidige coördinaten verschijnen vervolgens op de display.
TIP:

U kunt uw locatie ook bepalen terwijl u een training opneemt door Next ingedrukt te houden om toegang te krijgen tot het optiemenu.

Uw locatie toevoegen als POI

Suunto Ambit3 Vertical u kunt uw huidige locatie opslaan of een locatie als een POI definiëren. U kunt altijd naar een opgeslagen POI navigeren, bijvoorbeeld tijdens uw training.

U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan. Houd er rekening mee dat routes ook meetellen voor dit quotum. Bijvoorbeeld wanneer u een route hebt met 60 markeringspunten, kunt u daarnaast nog 190 POI's opslaan in het horloge.

U kunt een type (pictogram) en een naam voor een POI selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst, of in Movescount de naam naar eigen wens kiezen.

Om een locatie op te slaan als een POI, gaat u als volgt te werk:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar Navigation (Navigatie) met Start Stop en bevestig met Next.
 3. Druk op Next om Location (Locatie) te selecteren.
 4. Selecteer CURRENT (HUIDIG) of DEFINE (BEPAAL) om handmatig de waarden voor breedte en lengte te wijzigen.
 5. Druk op Start Stop om de locatie op te slaan.
 6. Selecteer een geschikt type POI voor de locatie. Blader door de verschillende POI soorten met Start Stop of Light Lock. Selecteer een type POI met Next.
 7. Selecteer een geschikte naam voor de locatie. Blader met Start Stop of Light Lock door de naamopties. Selecteer een naam met Next.
 8. Druk op Start Stop om de POI op te slaan.
TIP:

U kunt in Movescount POI's maken door een locatie op een kaart te selecteren of de juiste coördinaten in te voeren. POI's in uw Suunto Ambit3 Vertical en in Movescount worden altijd gesynchroniseerd als u het horloge aansluit op Movescount.

POI verwijderen

U kunt een POI direct in het horloge verwijderen of via Movescount. Echter, als u een POI verwijdert in Movescount en daarna uw Suunto Ambit3 Vertical synchroniseert, wordt de POI verwijderd van het horloge, maar wordt het in Movescount alleen uitgeschakeld.

Hoe een POI te verwijderen:

 1. Druk op Start Stop om het startmenu te openen.
 2. Blader naar Navigatie met Start Stop en open met Next.
 3. Blader naar POI's (Points of interest) met Light Lock en selecteer met Next.
  Het horloge geeft het aantal opgeslagen POI's weer en de beschikbare vrije ruimte voor nieuwe POI's.
 4. Blader met Start Stop of Light Lock naar de POI die uw ilt verwijderen en selecteer met Next.
 5. Blader naar Verwijderen met Start Stop. Selecteer met Next.
 6. Druk op Start Stop om te bevestigen.

Table of Content