Pagpapalit ng pangkalahatang mga setting
Find a dealer/service center

Suunto Core Gabay ng Gumagamit -

Pagpapalit ng pangkalahatang mga setting

Sa General ise-set mo ang mga karaniwang setting, kabilang ang:

 • button tone: i-on/i-off
 • tone guide: i-on/i-off
 • backlight: button ng ilaw/alinmang button
 • language: English, French, Spanish, German

Upang makapasok sa General sa Menu:

 1. Pumasok sa Menu sa pamamagitan ng pagpindo nang matagal sa Mode sa Time , Alti & Baro o Compass mode.
 2. Mag-scroll pababa sa General gamit ang - Light.
 3. Pumasok gamit ang Mode.

Tunog ng button

Sa Button tone io-off o io-on mo ang tunog ng button. Inilalabas ang button tone sa tuwing dinidiinan ang isang button, na kumukumpirma sa isang aksyon.

 1. Sa General, piliin ang Button tone.
 2. I-on o i-off ang button tone gamit ang + at - Light.

Mga patnubay sa tunog

Sa tone guide io-off o io-on mo ang mga patnubay sa tunog. Maririnig mo ang mga patnubay sa tunog kapag:

 • Nagpalit ka ng value ng setting
 • Nag-set ka ng reperensyang value ng altitude
 • Sinimulan o itinigil mo ang pangrekord ng log
 • Nagmarka ka ng punto ng altitude habang nagrerekord ka ng mga log
 • Sinimulan o itinigil mo ang stopwatch
 • Magpapalipat-lipat ang device sa pagitan ng altimeter at Barometer profile kapag ginagamit mo ang automaticprofile.

Upang i-on o i-off ang mga patnubay sa tunog.

 1. Sa General, piliin ang Tone guides.
 2. I-on o i-off ang patnubay sa tunog gamit ang + at - Light.

Backlight

Sa Backlight nagpapalipat-lipat ka sa pagitan ng dalawang feature ng ilaw: kahit anong button at button ng ilaw.

Upang i-set ang backlight sa normal o panggabing paggamit:

 1. Sa General, piliin ang Backlight.
 2. I-switch ang backlight sa pagitan ng light button at any button gamit ang + at - Light.

Kapag napili na ang light button, maa-activate mo ang backlight gamit ang - Light. Awtomatikong ino-off ang backlight makalipas ang 5 segundo. Kung gusto mong makita ang backlight kapag nasa Menu ka, kailangan mo itong i-activate sa Time, Alti & Baro o sa Compass mode bago pumasok sa Menu. Pagkatapos ay maa-activate ang backlight hanggang sa lumabas ka sa Menu.

Kapag napili na ang any button, ina-activate ang backlight sa tuwing pipindot ka ng button.

Wika

Sa Language piliin mo ang wika ng user interface ng iyong Language (English, German, French o Spanish).

Upang pumili ng wika:

 1. Sa General, piliin ang Language.
 2. Pumili ng wika mula sa listahan gamit ang + at - Light.

Pag-activate ng lock ng button

Maaari mong i-active at i-deactivate ang button lock sa pamamagitan ng pagpindot ng matagal sa -Light. Kapag naka-activate ang button lock, ipinapahiwatig ito ng simbolo ng lock icon button lock .

PAALALA:

Maaari kang magpalit ng mga view at gamitin ang backlight kapag naka-activate ang button lock.