Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Gabay ng Gumagamit -

Pagpapalit ng pangkalahatang mga setting

Sa General ise-set mo ang mga karaniwang setting, kabilang ang:

 • button tone: i-on/i-off
 • tone guide: i-on/i-off
 • backlight: button ng ilaw/alinmang button
 • language: English, French, Spanish, German

Upang makapasok sa General sa Menu:

 1. Pumasok sa Menu sa pamamagitan ng pagpindo nang matagal sa Mode sa Time , Alti & Baro o Compass mode.
 2. Mag-scroll pababa sa General gamit ang - Light.
 3. Pumasok gamit ang Mode.

Tunog ng button

Sa Button tone io-off o io-on mo ang tunog ng button. Inilalabas ang button tone sa tuwing dinidiinan ang isang button, na kumukumpirma sa isang aksyon.

 1. Sa General, piliin ang Button tone.
 2. I-on o i-off ang button tone gamit ang + at - Light.

Mga patnubay sa tunog

Sa tone guide io-off o io-on mo ang mga patnubay sa tunog. Maririnig mo ang mga patnubay sa tunog kapag:

 • Nagpalit ka ng value ng setting
 • Nag-set ka ng reperensyang value ng altitude
 • Sinimulan o itinigil mo ang pangrekord ng log
 • Nagmarka ka ng punto ng altitude habang nagrerekord ka ng mga log
 • Sinimulan o itinigil mo ang stopwatch
 • Magpapalipat-lipat ang device sa pagitan ng altimeter at Barometer profile kapag ginagamit mo ang automaticprofile.

Upang i-on o i-off ang mga patnubay sa tunog.

 1. Sa General, piliin ang Tone guides.
 2. I-on o i-off ang patnubay sa tunog gamit ang + at - Light.

Backlight

Sa Backlight nagpapalipat-lipat ka sa pagitan ng dalawang feature ng ilaw: kahit anong button at button ng ilaw.

Upang i-set ang backlight sa normal o panggabing paggamit:

 1. Sa General, piliin ang Backlight.
 2. I-switch ang backlight sa pagitan ng light button at any button gamit ang + at - Light.

Kapag napili na ang light button, maa-activate mo ang backlight gamit ang - Light. Awtomatikong ino-off ang backlight makalipas ang 5 segundo. Kung gusto mong makita ang backlight kapag nasa Menu ka, kailangan mo itong i-activate sa Time, Alti & Baro o sa Compass mode bago pumasok sa Menu. Pagkatapos ay maa-activate ang backlight hanggang sa lumabas ka sa Menu.

Kapag napili na ang any button, ina-activate ang backlight sa tuwing pipindot ka ng button.

Wika

Sa Language piliin mo ang wika ng user interface ng iyong Language (English, German, French o Spanish).

Upang pumili ng wika:

 1. Sa General, piliin ang Language.
 2. Pumili ng wika mula sa listahan gamit ang + at - Light.

Pag-activate ng lock ng button

Maaari mong i-active at i-deactivate ang button lock sa pamamagitan ng pagpindot ng matagal sa -Light. Kapag naka-activate ang button lock, ipinapahiwatig ito ng simbolo ng lock icon button lock .

PAALALA:

Maaari kang magpalit ng mga view at gamitin ang backlight kapag naka-activate ang button lock.

Table of Content